JUURI NYT

Autoilu Helsingissä
© Kuva: Teemu Kuusimurto, ympäristöministeriön kuvapankki

MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua

Suurimpien kaupunkiseutujen kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ovat vauhdittaneet kuntien asuntotuotantoa ja kestävien liikennejärjestelmien kehittämistä. Tämä käy ilmi katsauksesta, jossa on arvioitu vuosille 2016–2019 solmittujen MAL-sopimusten toteutumista ja menettelyn vaikuttavuutta. Lue lisää.

Ajankohtaista RSS

Ympäristöministeriöltä asetukset PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien teknisistä vaatimuksista

15.6.2018
Ympäristöministeriö on 14.6.2018 antanut asetukset rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista. Asetukset tulevat voimaan 1.9.2018.

Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi

13.6.2018
Valtioneuvosto päätti tänään asetusmuutoksesta, jolla korotetaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienituloiset ikääntyneet ja vammaiset hakijat voivat saada valtion tukea asuntojensa korjaamiseen. Tavoitteena on helpottaa kotona asumista.

Valtioneuvostolta periaatepäätös ympäristövahinkojen torjunnan strategiasta

13.6.2018
Valtioneuvosto teki tänään periaatepäätöksen ympäristövahinkojen torjunnan kansallisesta strategiasta, jolla varaudutaan öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan ja torjunnan vaikutuksiin ympäristössä. Torjuntamenetelmät on valittava niin, että ne eivät tarpeettomasti haittaa luontoa vaan edistävät luonnon palautumista vahingon jälkeen.
Kaikki ajankohtaiset

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TWITTERISSÄ | @YMINISTERIO

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ INSTAGRAMISSA | @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat!

OIKOTIET

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus
Parlamentaarisesti valmisteltava uudistus on käynnistymässä.

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma
Kehitetään kestävän kaupungistumisen reseptiä pilottien ja kokeilujen avulla.

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisointi
KIRA-digi -hankkeessa kiritetään yhdessä toimialan digiloikkaa.

Muovitiekartta
Toimia muovin haittojen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

KATSO MYÖS