AJANKOHTAISTA

Metsä, Rautalampi, Mäkisalo
Kuvassa Rautalammen Mäkisalon metsää. © yha-kuvapankki

EU:ssa sopu maankäyttösektorin (LULUCF) sisällyttämisestä 2030-ilmastotavoitteisiin

Tiilikainen: ”Saimme tukea metsienhoidon aktiiviselle roolille ilmastopolitiikassa”

EU:n jäsenmaat, komissio ja parlamentti pääsivät kolmikantaneuvotteluissaan 14.12. alustavaan sopuun EU:n LULUCF-asetuksesta eli siitä, miten hiilinielut ja metsien ja maankäytöstä aiheutuvat päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa vuoteen 2030 saakka.  Lue lisää!

Ajankohtaista RSS

Kansallisen ilmansuojeluohjelman valmistelu alkaa

14.12.2017
Ympäristöministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan kansallista ilmansuojeluohjelmaa. Ohjelma linjaa tarvittavat toimet erilaisten ilmansaasteiden vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää saasteiden aiheuttamia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä –riskejä. Ohjelma on keskeinen EU:n päästökattodirektiivin toimeenpanon väline.

Asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista parantaa ääniympäristöä ampuma- ja harjoitusalueiden lähialueilla

14.12.2017
Valtioneuvosto on tänään antanut raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoja koskevan uuden asetuksen. Tavoitteena on varmistaa ampuma- ja harjoitusalueiden lähialueiden terveellisyys ja viihtyisyys. Ääniympäristön huomioiminen on entistä tärkeämpää, koska melualueiden läheisyyteen rakentaminen on lisääntynyt.

EU:ssa sopu maankäyttösektorin (LULUCF) sisällyttämisestä 2030-ilmastotavoitteisiin

14.12.2017
EU:n jäsenmaat, komissio ja parlamentti pääsivät kolmikantaneuvotteluissaan 14.12. alustavaan sopuun EU:n LULUCF-asetuksesta eli siitä, miten hiilinielut ja metsien ja maankäytöstä aiheutuvat päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa vuoteen 2030 saakka. Merkittävin neuvottelukysymys koski metsien laskentaa. Päätöksen mukaan kukin jäsenmaa asettaa itse sovittuja kriteerejä käyttäen hoidetun metsämaan vertailutason kausille 2021–2025 ja 2026–2030.
Kaikki ajankohtaiset

YM TWITTER @YMINISTERIO

YM INSTAGRAM @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat.

KATSO MYÖS