Kosteikoille myönnettävät Ramsar-palkinnot jaossa – haussa myös kosteikkokaupunkeja

Uutinen 3.8.2017 klo 14.02
pernajanlahti
Pernajanlahti Loviisassa kuuluu Suomen Ramsar-alueisiin. © Kuva: Tapio Heikkilä, ympäristöhallinnon kuvapankki

Kosteikkoja suojelevan kansainvälisen Ramsarin sopimuksen sihteeristö on käynnistänyt haun vuoden 2018 suojelupalkintojen saajiksi. Kansallisia ehdotuksia voi jättää 30.9.2017 mennessä.

10 000 dollarin arvoiset Ramsar Wetland Conservation Awards 2018 -palkinnot jaetaan kolmessa kategoriassa:

  • Kosteikkojen viisas käyttö (wetland wise use)
  • Kosteikkoihin liittyvät innovaatiot (wetland innovation)
  • Nuoret kosteikkojen suojelijoina  (young wetland champions)

Jätä oma ehdotuksesi Ramsar-verkkosivujen kautta 30.9. mennessä:

Onko omasta kunnastasi kosteikkokaupungiksi?

Ramsar-sihteeristö kannustaa myös kosteikkojen läheisyydessä sijaitsevia tai niistä riippuvaisia kaupunkeja hakemaan statusta kosteikkokaupunkina (Wetland City Accreditation). Tavoitteena on löytää ennen kaikkea kaupunkeja, joiden alueella on kansainvälisesti merkittäviä kosteikkoja. Rekisteröitymisen toivotaan edesauttavan kosteikkojen suojelua ja niiden huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa.

Kosteikkokaupunkeja haetaan nyt ensimmäistä kertaa. Nimetyksi tuleminen edellyttää, että kaupungin alueella on kokonaan tai osittain Ramsar-alue ja kaupunki virallisesti hakee kosteikkokaupungin statusta. Hakeminen tapahtuu kansallisen yhteystahon kautta, joka Suomessa on Metsähallituksen luontopalvelut (yhteystiedot alla).

Vuonna 1971 Iranissa solmitulla Ramsarin sopimuksella suojellaan kosteikkoja maailmanlaajuisesti. Suomi on sopimuksen osapuoli. Sopimus velvoittaa perustamaan luonnonsuojelualueita vesiperäisille maille ja edistämään kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen ja vesilintujen suojelua. Kosteikot ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä.

Suomessa on kaikkiaan 49 Ramsar-aluetta. Ne edustavat mahdollisimman hyvin maamme erilaisia, vesilinnuston kannalta merkittäviä soita, lintujärviä, merenlahtia ja saaristoalueita. Kaikki Ramsar-alueet kuuluvat myös Natura 2000 -verkostoon.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, ympäristöministeriö, p. 02952 50198, etunimi.sukunimi@ym.fi (Ramsar-sopimus ja -alueet)

Erikoissuunnittelija Tuula Kurikka, Metsähallituksen luontopalvelut, etunimi.sukunimi@metsa.fi, p. 0400 255212 (kosteikkokaupungiksi hakeminen)