Lausunnot

Ympäristöministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maa-kuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi 20.6.2017
Ympäristöministeriö on antanut lausunnon 19.6.2017 valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maa-kuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.


Lue lisää
Lausunto Kevon Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 30.9.2016
Ympäristöministeriö on antanut Metsähallitukselle 15.9.2016 lausunnon Kevon Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta.
Lue lisää

Uutiset

RSS
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
  • Kohtuuhintaista ARA-asuntotuotantoa edistävä säädöskokonaisuus lausuntokierrokselle 25.9.2013
    Ympäristöministeriö on tänään 25. syyskuuta lähettänyt lausuntokierrokselle virkamiestyönä valmistellun luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla luodaan edellytyksiä valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisääntymiselle nykyisestä sekä edistetään asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa.
Lisää tiedotteita