2013

Kohtuuhintaista ARA-asuntotuotantoa edistävä säädöskokonaisuus lausuntokierrokselle 25.9.2013
Ympäristöministeriö on tänään 25. syyskuuta lähettänyt lausuntokierrokselle virkamiestyönä valmistellun luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla luodaan edellytyksiä valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisääntymiselle nykyisestä sekä edistetään asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2014 20.9.2013
Ympäristöministeriö antoi 20.9.2013 lausunnon EU:n komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2014. Lausunto koskee pääasiassa lohikiintiöiden asettamista sille tasolle, että luonnonlohikantojen elpyminen Itämeren valuma-alueella voidaan varmistaa.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto ilveksen metsästyksestä poikkeusluvalla 18.7.2013
Ympäristöministeriö on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyynnöstä (1414/13/2013) asetusluonnoksesta koskien poikkeusluvalla sallittavaa ilveksen metsästystä metsästysvuonna 2013-2014.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto hallin, itämerennorpan, saukon ja euroopanmajavan metsästyksestä 18.7.2013
Ympäristöministeriö on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyynnöstä (1446/13/2013) asetusluonnoksista koskien hallin, itämerennorpan, saukon ja euroopanmajavan metsästystä metsästysvuonna 2013-2014.
Lue lisää
Nitraattiasetuksen korvaava uusi asetus lausunnoille 5.7.2013
Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille nitraattiasetuksen uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksen valtioneuvoston asetukseksi eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. Uudella asetuksella korvattaisiin nykyinen nitraattiasetus. Lausuntoja voi antaa 4.9. asti.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto kalastusasetuksesta 25.6.2013
Ympäristöministeriö on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyynnöstä (1212/12/2013) valtioneuvoston asetusehdotuksesta kalastusasetuksen muuttamisesta.
Lue lisää