2015

Lausuntopyyntö merialuesuunnittelua ja sen järjestämistä koskevasta lakiesityksestä 16.12.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen talousvyöhykkeestä annetuin lain 3 pykälän muuttamisesta sekä merialuesuunnittelua koskevasta valtioneuvoston asetusehdotuksesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 29.1.2016 ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportista 4.2.2015
Ympäristöministeriö on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportista.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto maa- ja metsätalousministeriölle susikiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2014-2015 16.1.2015
Ympäristöministeriö on 16.1.2015 antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle susikiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2014-2015.

Lue lisää
Ympäristöministeriön antama lausunto maa- ja metsätalousministeriölle Suomen susikannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta 16.1.2015
Ympäristöministeriö on 16.1.2015 antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle Suomen susikannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta.
Lue lisää