2016

Lausunto Kevon Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 30.9.2016
Ympäristöministeriö on antanut Metsähallitukselle 15.9.2016 lausunnon Kevon Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta.
Lue lisää
Lausunto Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta 29.9.2016
Ympäristöministeriön lausunto Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta.
Lue lisää
Ympäristöministeriön antama lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi energiatehokkuuslain muuttamisesta 30.6.2016
Ympäristöministeriö on antanut 29.6.2016 lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi energiatehokkuuslain muuttamisesta.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle uusiutuvan energian tukijärjestelmien kehittämistyön loppuraportista 20.6.2016
Ympäristöministeriö on antanut 16.6.2016 lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle uusiutuvan energian tukijärjestelmien kehittämistyön loppuraportista.
Lue lisää