Lausuntopyynnöt ja lausuntoyhteenveto

Viime vuonna julkaistut lausuntopyynnöt löytyvät myös vuoden 2016 kansiosta.
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta 20.6.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) viimeistään 15.8.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö valtakunnallisen jätesuunnitelman luonnoksesta vuoteen 2023 13.6.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtakunnallisen jätesuunnitelman luonnoksesta (Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023). Lausuntoja ja mielipiteitä voi antaa 20.8.2017 asti lausuntopalvelu.fi-sivustolla.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta 2.6.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.7.2017 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Julkaistu 10.1.2017 klo 13.45, päivitetty 24.1.2017 klo 11.50