Lausuntopyynnöt ja lausuntoyhteenveto

Viime vuonna julkaistut lausuntopyynnöt löytyvät myös vuoden 2016 kansiosta.
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta 25.7.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 25.8.2017 ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi).
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 7.7.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Muutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön lakitason sääntelyä edellyttävät keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin (EU) 2015/2193 velvoitteet. Esitystä koskevat lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.8.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta 20.6.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) viimeistään 15.8.2017.
Lue lisää
Julkaistu 10.1.2017 klo 13.45, päivitetty 24.1.2017 klo 11.50