Lausuntopyynnöt ja lausuntoyhteenveto

Viime vuonna julkaistut lausuntopyynnöt löytyvät myös vuoden 2016 kansiosta.
Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 24.2.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriöön viimeistään 22.3.2017.
Lue lisää
ASO-lakiehdotus lausunnolle 23.2.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta asumisoikeusasunnoista (ASO). Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Uudistuksen tavoitteena on kehittää asumisoikeudesta varteenotettava kolmas hallintamuoto.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista 23.2.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista. lausunnot toimitetaan viimeistään perjantaina 7.4.2017 ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi).
Lue lisää
Julkaistu 10.1.2017 klo 13.45, päivitetty 24.1.2017 klo 11.50