Lausuntopyynnöt ja lausuntoyhteenveto

Viime vuonna julkaistut lausuntopyynnöt löytyvät myös vuoden 2016 kansiosta.
Lausuntopyyntö selvityksistä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista 18.4.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja selvityksistä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) 8.6.2017 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta 13.4.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten ernegiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta. ausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään 11.5. ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö Luoteis-Viron tuulivoimalapuiston YVA-selostuksen täydennyksestä 29.3.2017
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöministeriöltä Luoteis-Viron tuulivoimalapuiston ympäristövaikutusten YVA-selostuksen täydennyksen. Viron ympäristöministeriön mukaan, YVA-selostuksen täydennyksessä on otettu huomioon Suomen aikaisemmin antamat kommentit YVA-selostuksesta. Viron toimittamista asiakirjoista mahdollisuus antaa lisäkommentteja. Kommentit tulee toimittaa viimeistään 28.4.2017.
Lue lisää
Julkaistu 10.1.2017 klo 13.45, päivitetty 24.1.2017 klo 11.50