Lausuntopyynnöt ja lausuntoyhteenveto

Viime vuonna julkaistut lausuntopyynnöt löytyvät myös vuoden 2016 kansiosta.
Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 13.3.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon 28.4.2017 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta 10.3.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriöön kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@ym.fi 7.4.2017 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 9.3.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 3.4.2017.
Lue lisää
Julkaistu 10.1.2017 klo 13.45, päivitetty 24.1.2017 klo 11.50