Lausuntopyynnöt ja lausuntoyhteenveto

Viime vuonna julkaistut lausuntopyynnöt löytyvät myös vuoden 2016 kansiosta.
Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle 26.9.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja uuden energiatodistusasetuksen luonnoksesta. Lausuntoja voi antaa 27.10.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista 7.9.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Lausunnot toimitetaan viimeistään 6.10.2017 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 6.9.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lakiin uusi ympäristölupamenettelyä kevyempi ennakkovalvonnallinen ilmoitusmenettely. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 13.10.2017.
Lue lisää
Julkaistu 10.1.2017 klo 13.45, päivitetty 24.1.2017 klo 11.50