2013

Lausuntopyyntö paristoja ja akkuja koskevasta asetusluonnoksesta 20.12.2013
Ympäristöministeriö varaa mahdollisuuden antaa lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi paristoista ja akuista. Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön mielellään sähköpostitse viimeistään 31.1. 2014 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö: pilaantuneen alueen riskinarviointia ja kestävää riskinhallintaa koskevan ohjeen luonnos 11.9.2013
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja pilaantuneen alueen riskinarviointia ja kestävää riskinhallintaa koskevan ohjeen luonnoksesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.10.2013 mennessä.
Lue lisää
Tanskan ja Saksan välisen tunnelin YVA lausunnoille 22.8.2013
Ympäristöministeriö pyytää näkemyksiä ympäristövaikutusten arvioinnista, joka on tehty Tanskan ja Saksan välisen vedenalaisen tunnelin rakentamisesta. Suunnitelmien mukaan 18 kilometriä pitkässä tunnelissa kulkisi nelikaistainen moottoritie ja kaksiraiteinen rautatie.
Lue lisää
Kommenttipyyntö ehdotuksesta kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi 12.7.2013
Ympäristöministeriö pyytää ministeriöiltä kommentteja ehdotuksesta kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi 30.8.2013 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö: jätelain muuttaminen ja asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 9.7.2013
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista hallituksen esitykseksi jätelain muuttamiseksi ja valtioneuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä 6.9. mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman luonnoksesta 9.7.2013
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän raportiksi 30.8.2013 mennessä. Ohjelmaluonnos sisältää seitsemän toimenpidettä, jotka toteuttamalla maamme on nostettavissa Euroopan kärkimaiden joukkoon rakentamisen materiaalitehokkuudessa. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa myös ehdotettuihin toimenpiteisiin.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi öljyvahinkojen torjunnasta 8.7.2013
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi öljyvahinkojen torjunnasta. Lausuntopyynnössä mainittuja tahoja pyydetään lähettämään lausuntonsa 28.7.2013 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö Varsinais-Suomea koskevista asetusluonnoksista 1.7.2013
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kahdesta asetusluonnoksesta, jotka koskevat luonnonsuojelualueiden perustamista Varsinais-Suomeen.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ensimmäisestä valtakunnallisesta kulttuuriympäristöstrategiasta 28.6.2013
Kulttuuriympäristöstrategiatyöryhmä pyytää lausuntoja kulttuuriympäristöstrategiasta. Ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia sisältää kolme kärkiteemaa, jotka ovat kulttuuriympäristö mahdollisuutena, kestävä kehitys sekä hyvä kulttuuriympäristöhallinto. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 2.9.2013 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010) muuttamisesta 27.6.2013
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta 26.8.2013 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta - kaavoitusmittausten valvonta siirtyy kunnille 4.6.2013
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on siirtää kaavoitusmittausten valvonta Maanmittauslaitokselta kokonaan kunnille.
Lue lisää
Lausuntopyyntö maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta - kaavoitusmittausten valvonta siirtyy kunnille 4.6.2013
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on siirtää kaavoitusmittausten valvonta Maanmittauslaitokselta kokonaan kunnille.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ARA-asumisen kohtuuhintaisuuden edistämistä koskevasta säädöskokonaisuudesta 23.5.2013
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamiseksi viimeistään tiistaina 2.7.2013.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ARA-asumisen kohtuuhintaisuuden edistämistä koskevasta säädöskokonaisuudesta 23.5.2013
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamiseksi viimeistään tiistaina 2.7.2013.
Lue lisää