Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Uutinen 29.4.2014 klo 14.49

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja nitraattiasetuksen uudistamisesta asetetun työryhmän laatimasta ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi joka koskee eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamista. Lausuntoja voi antaa ympäristöministeriön kirjaamoon maanantaihin 19.5.2014 asti, osoite kirjaamo.ym(at)ymparisto.fi.