Lausuntopyyntö energiatodistuslain ja energiatodistusrekisterilain muutosehdotuksesta

Uutinen 1.10.2015 klo 9.21

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla esitetään muutoksia energiatodistusta sekä  energiatodistusrekisteriä koskeviin lakeihin.

Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 15.11.2015 osoitteeseen kirjaamo.ym@ymparisto.fi.

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari p. 02952 50127, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi