Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen

Uutinen 17.12.2015 klo 13.22

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta jonka tarkoituksena on muuttaa rakennusten energiatodistuksesta annettua asetusta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 29.1. ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo.ym@ymparisto.fi.