2016

Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta 22.12.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta. Lausunnot toimitetaan sähköisesti viimeistään perjantaina 3.3.2017 klo 16 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 20.12.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 14.12.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 17.1.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta 13.12.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 23.11.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo@ym.fi viimeistään 16.12.2016.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksista ympäristöministeriön asetukseksi ja ohjeeksi rakennusten käyttöturvallisuudesta 22.11.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista ympäristöministeriön asetukseksi ja ohjeeksi rakennusten käyttöturvallisuudesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 13.1.2017 ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmanlaadusta 18.11.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmanlaadusta. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo@ym.fi viimeistään 9.12.2016.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetuksen korvaamisesta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa 11.11.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jolla korvataan eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa annetun valtioneuvoston asetus. Lausunnot toimitetaan viimeistään 9.12.2016 ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 1.11.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 25.11.2016 sähköpostitse (myös Word-tiedostona lausuntoyhteenvedon laatimisen helpottamiseksi) ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta 18.10.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 25.11.2016 ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 18.10.2016
Asetusmuutoksen tavoitteena on, että aravavuokrataloyhteisöjen taloudellisiin vaikeuksiin etenkin muuttotappiopaikkakunnilla voitaisiin vastata jo aikaisemmassa vaiheessa ja siten ennaltaehkäistä taloudellisten vaikeuksien syvenemistä. Samalla tavoitteena on pienentää valtion luottotappioriskiä, joka aiheutuu yhteisöjen ajauduttua maksukyvyttömyyteen.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta laiksi Hossan kansallispuistosta 11.10.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa sijaitsevaa Hossan kansallispuistoa. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon 14.11.2016 mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksista ympäristöministeriön asetuksiksi ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 7.10.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kolmesta asetusluonnoksesta, jotka liittyvät valmisteilla olevaan hallituksen esitykseen uusien rakennusten lähes nollaenergiarakentamisesta.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 6.10.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lausunnot toimitetaan 7.10.2016 klo 12 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen muuttamisesta 27.9.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen muutoksista, joilla täydennetään tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin täytäntöön panoa kaavoituksen ja maankäytön osalta. Lausunnot toimitetaan 21.10.2016 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 23.9.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Esityksen keskeisin ehdotus on, että ympäristönsuojelulain sääntelyyn lisätään säännökset turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämän kylmäalan pätevyysrekisterin tietoihin perustuvasta internetin kautta toimivasta kaikille avoimesta julkisesta tietopalvelusta. Lausunnot toimitetaan sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon viimeistään 21.10.2016.
Lue lisää
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi pcb-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja pcb-jätteen käsittelystä 2.9.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriöön kirjaamoon kirjaamo@ym.fi viimeistään maanantaina 3.10.2016.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ympäristöministeriön ohjeesta polttonesteen jakeluaseman sijoittumisesta pohjavesialueelle 23.8.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa kirjeluonnoksesta, jolla on tarkoitus tukea ELY-keskusten lausuntoja polttonesteen jakeluasemia koskevissa lupamenettelyissä.


Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta ympäristönsuojelulain muutokseksi koskien kullankaivamista 17.8.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ympäristösuojelulain muutoksesta joka koskee kullankaivamista. Lausunnot toimitetaan viimeistään 14.9. sähköpostite ympäristöminiteriön kirjaamoon kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa –raportista 4.7.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa –raportista. Lausunnot toimitetaan 29.8.2016 mennessä ministeriön kirjaamoon kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmaksi 1.7.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmaksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti ympäristöministeriön kirjaamoon 5.9.2016 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 22.6.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriön kirjaamoon 31.8.2016 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö asumisen investointiavustusten muutoksista 22.6.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla muutettaisiin erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen myönnettävistä investointiavustuksista annettua lakia. Investointiavustusten käyttöalaa laajennettaisiin sellaisiin palvelutiloihin, jotka palvelevat aiempaa paremmin talon asukkaiden ohella myös lähialueen muita asukkaita.
Lue lisää
Lausuntopyyntö valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjaan vuonna 2009 tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta 9.6.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjaan vuonna 2009 tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 5.8.2016.
Lue lisää
Lausuntopyyntö valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjaan tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta 9.6.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjaan vuonna 2012 tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 5.8.2016.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä 9.6.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä. Lausunnot toimitetaan viimeistään 12.8.2016.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 9.6.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan 7.7.2016 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 19.5.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 3.6. ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 13.5.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Lausunnot toimi-tetaan viimeistään 23.6.2016 ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Kuuleminen merialueen ympäristöonnettomuuksien torjunnan operatiivisen johtovastuun siirtoa selvittäneen työryhmän loppuraportista 4.5.2016
Ympäristöministeriö kuulee merialueen ympäristöonnettomuuksien torjunnan operatiivisen johtovastuun siirtoa selvittäneen työryhmän loppuraportista. Kuulemiset toimitetaan 30.5.2016 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn ohjeeksi 2.5.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn ohjeeksi. Lausunnot toimitetaan viimeistään 3.6.2016 ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriön kirjaamoon viimeistään 18.5.2016.
Lue lisää
Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 25.4.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 2.6.2016 ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista 4.4.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksistaLausunnot toimitetaan sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon viimeistään 6.5.2016.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 24.3.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 15.4.2016 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista 23.3.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista. Lausunnot toimitetaan viimeistään 20.5.2016 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö Ramsar-kosteikkotoimintaohjelmasta 18.3.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Ramsarin sopimuksen kansallisesta kosteikkotoimintaohjelmasta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 15.4.2016 ympäristöministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo.ym@ymparisto.fi.

Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 14.3.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lakia on tarve muuttaa kahdesta syystä: siirtymiseksi uusissa rakennuksissa lähes nollaenergiarakennuksiin ja komission Suomelle tietopyynnössään esilletuomiin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kannalta kansallisen täytäntöönpanon eräiden kohtien täsmentämiseksi olemassa olevien rakennusten osalta.
Lue lisää
Lausuntopyyntö YVA-menettelystä Ruotsin ydinjätteen kapselointilaitoksen ja ydinjätteen loppusijoituksesta 11.3.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Ruotsin ilmoituksesta ydinjätteen kapselointilaitoksen ja ydinjätteen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-menettely). Hanke kuuluu YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnin yleissopimuksen piiriin (Espoon sopimus). Lausunnot toimitetaan viimeistään 8.4.2016 lausuntopyynnössä olevan ohjeen mukaisesti.
Lue lisää
Lausuntoyhteenveto: luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain 21 §:n ja 209 §:n muuttamisesta 8.3.2016
Hallituksen esitysluonnos vesien laadun tutkimiseen liittyvän hyväksymismenettelyn poistamisesta oli lausuntokierroksella 9.11.–10.12.2015.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi luonnonsuojelualueen merkitsemisestä maastoon 4.3.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi luonnonsuojelualueen merkitsemisestä maastoon. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.3.2016.
Lue lisää
Viron meristrategian toimenpideohjelmaehdotus ja sen ympäristöselostus lausunnolla 18.2.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Viron meristrategian toimenpideohjelmaehdotuksesta ja sen ympäristöselostuksesta 21.3.2016 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta 15.2.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 24.3.2016.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta 15.2.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 24.3.2016 osoitteeseen kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 11.2.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 9.3.2016.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kemikaalilain muuttamisesta 3.2.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kemikaalilain muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 26.2. mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla 27.1.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista 26.1.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 7.3. ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö komission direktiivin täytäntöönpanosta 21.1.2016
Ympäristöministeriö varaa mahdollisuuden esittää näkemyksiä komission direktiivin täytäntöönpanoon liittyvistä toimista ilmastokorjauskertoimen soveltamisesta yhdyskuntajätteen polttolaitoksen luokittelun hyödyntämislaitokseksi. Mahdolliset huomautukset toimitetaan 17.2.2016 mennessä.
Lue lisää
Ympäristöministeriö kuulee ehdotuksista valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ja pyytää niistä lausuntoja 14.1.2016
Ympäristöministeriö kuulee julkisesti 18.1.–19.2.2016 esityksestä valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi.
Lue lisää