Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Uutinen 22.6.2016 klo 11.48

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriön kirjaamoon 31.8.2016 mennessä.