Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Uutinen 18.10.2016 klo 12.44

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 25.11.2016 ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.