Lausuntopyyntö Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muutoksesta ja sen kansallisesta hyväksymisestä

Uutinen 5.7.2017 klo 13.06

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muutoksesta ja sen kansallisesta hyväksymisestä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.8.2017 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.