Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä

Uutinen 3.5.2017 klo 10.40

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöksi. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon, kirjaamo@ym.fi, 30.6.2017 mennessä.