Lausuntopyyntö: Turvetuotannon tarkkailuohje, ehdotus 18.5.2017

Uutinen 19.5.2017 klo 13.24

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja työryhmän laatimasta ohjeesta Turvetuotannon tarkkailun hyviksi käytännöiksi, ehdotus 18.5.2017. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) viimeistään 30.6.2017.