Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Uutinen 25.7.2017 klo 13.47

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 25.8.2017 ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi).