Lausuntopyyntö luonnoksesta laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Uutinen 4.1.2017 klo 12.15

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta. Ehdotusta koskevat lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 13.2.2017 sähköisesti ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.