Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista

Uutinen 7.9.2017 klo 13.42

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Lausunnot toimitetaan viimeistään 6.10.2017 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.