Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta

Uutinen 2.6.2017 klo 15.36

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.7.2017 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.