Lausuntopyyntö ympäristöministeriön vihreän julkisen rakentamisen oppaasta

Uutinen 19.5.2017 klo 14.37

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenettelyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi. Lausuntopyynnöt toimitetaan ympäristöministeriölle viimeistään 22.6.2017 (kirjaamo@ym.fi).