Lausuntopyyntö Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden Suomeen kohdistuvista vaikutuksista

Uutinen 11.7.2017 klo 14.25

Tanska on esittänyt Suomelle pyynnön palautteen antamisesta Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan putkiosuuden Suomeen kohdistuvista vaikutuksista.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeen Tanskan osuuden Suomeen kohdistuvista vaikutuksista. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ympäristöministeriöön (kirjaamo@ym.fi) viimeistään 11.9.2017.