Pyöriäisistä uutta tietoa kuuntelulaitteilla

Uutinen 15.4.2013 klo 14.44

Pyöräisiä Itämerellä

Pyöriäisiä Itämerellä @ Solvin Zankl

Pyöriäisen Itämeren kanta on äärimmäisen uhanalainen, mutta luokitus perustuu puutteelliseen aineistoon. Ympäristöministeriön tukema SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour porpoise) -hanke kerää tietoa lajin esiintymisestä käyttämällä akustisia seurantalaitteita, jotka tallentavat pyöriäisen liikkumiseen ja ravinnonhankintaan käyttämiä kaikuluotausääniä. Toukokuussa nostetaan ylös 300 hankealueelle sijoitettua laitetta, jotka ovat seuranneet pyöriäisiä lähes kaksi vuotta.

Seuraavien kahden vuoden aikana hanke tuottaa akustisen aineiston ja sitä täydentävien tietojen perusteella Itämeren pyöriäiskannan levinneisyys- ja tiheyskartat. sekä analysoi esiintymistä suhteessa ihmistoimintaan ja elinympäristömuuttujiin.

Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu, yhteistyössä ympäristöministeriön, Särkänniemen delfinaarion ja WWF Suomen kanssa.