Tarjouspyyntö Kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaan

Uutinen 6.7.2017 klo 12.42

Ympäristöministeriö pyytää tarjouksia kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman aihealueen kartoituksesta, toimintakonseptin laadinnasta ja liikkeelle saamisesta alta löytyvän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintailmoitus on julkaistu 5.7.2017 julkisten hankintojen tietokannasta HILMAssa.

Tarjoukset tulee toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon suljetussa kuoressa kokonaisuudessaan viimeistään 5.9.2017 klo 16.00.

Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet alla olevista liitteistä

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen kirjaamo@ym.fi. Otsikkokenttään tulee merkitä "kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman aihealueen kartoitus, toimintakonseptin laadinta ja liikkeelle saattaminen, kysymykset tarjouspyyntöön". Kysymykset ja tarjoajan vastausosoite tulee lähettää 10.8.2017 mennessä. Vastaukset toimitetaan samansisältöisinä kaikille vastaussähköpostiosoitteen ilmoittaneille. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan lisäksi ministeriön verkkosivuilla.