Tarjouspyyntö Kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaan

Uutinen 6.7.2017 klo 12.42

HUOM.! Tähän tarjouspyyntöön liittyvää hankintailmoitusta on muutettu korjausilmoituksella nro 2017-018572, joka on julkaistu HILMAssa 23.8.2017 klo 11.21. Korjausilmoituksella on korjattu tarjouspyynnön kohtia 10. Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet ja 14. Tarjousten toimittaminen.

Ympäristöministeriö pyytää tarjouksia kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman aihealueen kartoituksesta, toimintakonseptin laadinnasta ja liikkeelle saamisesta alta löytyvän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintailmoitus on julkaistu 5.7.2017 julkisten hankintojen tietokannasta HILMAssa.

Tarjoukset tulee toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon suljetussa kuoressa kokonaisuudessaan viimeistään 5.9.2017 klo 16.00.

Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet alla olevista liitteistä

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen kirjaamo@ym.fi. Otsikkokenttään tulee merkitä "kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman aihealueen kartoitus, toimintakonseptin laadinta ja liikkeelle saattaminen, kysymykset tarjouspyyntöön". Kysymykset ja tarjoajan vastausosoite tulee lähettää 10.8.2017 mennessä. Vastaukset toimitetaan samansisältöisinä kaikille vastaussähköpostiosoitteen ilmoittaneille. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan lisäksi ministeriön verkkosivuilla.