Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Hevosenlannan poltto helpottuu 18.1.2017
  EU-asetuksen muutoksen myötä tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa. Suomi on ajanut aktiivisesti etenkin hevosenlannan polttoa koskevia helpotuksia EU-lainsäädäntöön, ja tavoite hevosenlannan hyödyntämisestä energianlähteenä on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Tähän asti lainsäädäntö ei ole sallinut hevosenlannan polttoa jätteenpolttolaitoksia lukuun ottamatta missään EU-maassa.
 • Korkotukilainoilla voidaan rakentaa 9000 uutta asuntoa ja peruskorjata 4500 12.1.2017
  Valtioneuvosto on tänään päättänyt vuoden 2017 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaetaan eduskunnan päätöksen mukaisesti yhteensä 1 410 miljoonan euron edestä.
 • Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja käynnistyy 11.1.2017
  Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi on avattu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, jossa maaomistajia kannustetaan perustamaan omalle maalleen luonnonsuojelualue. Valtio sitoutuu omasta puolestaan kampanjaan vastaavalla suojelupanoksella. Suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta perustamalla luonnonsuojelulain mukainen yksityinen luonnonsuojelualue (YSA). Kampanja koskee kaikkia yksityisiä maanomistajia, myös yrityksiä ja säätiöitä.
 • Korvaukset rauhoitettujen lintujen aiheuttamista maatalousvahingoista kasvoivat – uusien korvausten hakuaika käynnistyy 3.1.2017
  ELY-keskukset maksoivat vuonna 2016 avustuksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista yhteensä noin 566 460 euroa. Avustusta vuonna 2016 tapahtuneista vahingoista voi hakea maaliskuun 2017 loppuun mennessä.
 • Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle 22.12.2016
  Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetusluonnoksen tavoitteena on välttää kosteudesta aiheutuvia vaurioita ja haittoja rakentamisessa.
 • Aravatalojen purkuavustusta kasvatetaan väestöltään vähenevillä alueilla 21.12.2016
  Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla nostetaan aravavuokratalon purkuavustuksen enimmäisosuus 50 prosentista 70 prosenttiin. Samalla avustuksen myöntämisperusteita muutetaan, jotta sen voi saada aiempaa helpommin väestöltään vähenevillä alueilla. Muutoksella ennaltaehkäistään vuokrataloyhtiöiden talousvaikeuksia ja parannetaan valtion ennakollista riskienhallintaa.
 • Parhaan luontoteon palkinnosta kisaa 22 ehdokasta 21.12.2016
  Parasta luontotekoa 2015-2016 etsivään kilpailuun ehdotettiin 22 luontotekoa. Suomen IUCN-komitean järjestämä kilpailu käytiin nyt kuudetta kertaa. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen julkistaa kilpailun voittajan helmikuun alussa. Kilpailun voittajan julkistus on yksi maamme itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden virallisen Luonnon päivät 2017 -ohjelmahankkeen tapahtumista.
 • Betonirakenteiden ongelmien syistä ei vielä selvyyttä 20.12.2016
  Ympäristöministeriö tapasi tänään Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:n, Suomen Kuntaliiton, Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvontojen edustajia sekä eräitä asiantuntijoita betonin laatuun liittyvien ongelmien vuoksi. Keskustelussa käytiin läpi tilannetta sekä arvioitiin jatkotoimia. Tilannekatsauksen perusteella pääteltiin, että esille tulleiden betonirakenteiden ongelmien syitä ei vielä voida yksilöidä.
 • Uusi hajajätevesiasetus lausunnolle 20.12.2016
  Ehdotus uudeksi hajajätevesiasetukseksi on lähtenyt lausunnolle. Lausuntoaika on 21.1.2017 saakka.
  Asetusluonnoksen tavoitteena on haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen.
 • Ministeri Tiilikainen Brysselissä: Kestävä metsänhoito huomioitava EU:n ilmastopolitiikassa 19.12.2016
  EU:n ympäristöministerit kokoontuivat Brysseliin maanantaina 19.12. Suomea ympäristöneuvostossa edusti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.
Lisää tiedotteita