Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Korkotukilainojen omavastuukorko puoliksi kohtuuvuokraisen asuntotuotannon lisäämiseksi 22.9.2016
  Valtioneuvosto on tänään päättänyt määräaikaisesta asetusmuutoksesta valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon liittyen. Vuokra-asuntojen rakentamista, hankintaa tai perusparantamista varten myönnettävissä pitkissä korkotukilainoissa lainansaajan maksettavaksi jäävä omavastuukorko laskee 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin. Muutos koskee vuoden 2019 loppuun mennessä hyväksyttäviä korkotukilainoja.
 • Ministeri Tiilikainen: EU:n ratifioitava Pariisin ilmastosopimus ripeästi 22.9.2016
  EU:n puheenjohtajamaa Slovakia on kutsunut 30.9. Brysseliin koolle ylimääräisen ympäristöneuvoston vauhdittaakseen EU:n yhteistä, Pariisin ilmastosopimusta koskevaa ratifiointia. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pitää vauhditettua aikataulua hyvänä. Tähän mennessä sopimuksen on ratifioinut 60 maata.
 • Saimaannorppakannan kasvu jatkuu – tehdyt suojelutoimet tuottavat tulosta 19.9.2016
  Metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppien talvikanta vuodelta 2016 on noin 360 norppaa. Tänä vuonna syntyi 86 kuuttia, mikä on enemmän kuin koskaan yli 30 vuoden seurantahistorian aikana.
 • Tulorajat pääkaupunkiseudun ARA-asuntoihin 15.9.2016
  Valtioneuvosto on tänään asettanut tulorajat valtion tukemiin vuokra- ja osaomistusasuntoihin pääkaupunkiseudulla. Tulorajat koskevat uusia asukkaita ja niitä asukasvalinnan päätöksiä, jotka tehdään 1.1.2017 lukien. Lisäksi jatkossa myös asuntoa vaihdettaessa tarkistetaan, jäävätkö hakijan tulot nyt asetettujen tulorajojen alle.
 • Lakiesityksellä edistetään iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumista 15.9.2016
  Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuslaiksi. Samalla kumottaisiin nykyinen laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista. Uuden lain mukaisilla avustuksilla edistettäisiin asuinrakennusten esteettömyyttä ja parannettaisiin iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia asua kotona.
 • Yleishyödyllisyysvaatimus kohdekohtaiseksi valtion tukemassa vuokra-asuntotuotannossa 15.9.2016
  Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla halutaan edistää kohtuuvuokraisten asuntojen rakentamista. Esityksellä muutettaisiin yleishyödyllisyysvaatimuksia, jotka rajoittavat valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntoja omistavien yhteisöjen toimintaa. Esitys on osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämiseksi.
 • Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2017 talousarvioesitys 15.9.2016
  Hallituksen esitys ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2017 talousarvioesitykseen on yhteensä noin 180,1 miljoonaa euroa, mikä on 21,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2016 varsinaisessa talousarviossa. Muutos johtuu mm. SYKE:n toimintamenojen vähenemisestä, Metsähallituksen julkisten hallintomenojen kertaluonteisen siirron poistumisesta talousarviosta, alusinvestointien vähenemisestä viime vuoteen verrattuna sekä aiemmin tehdyistä valtiontalouden kehysmuutoksista.
 • Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet 8.9.2016
  Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet ohjeet siitä, missä tapauksissa terveydelle ja ympäristölle haitallinen metanoli tulee vaihtaa vaarattomampaan lämmönsiirtonesteeseen tietyillä herkillä alueilla.Poliisi tutkii Tukesin pyynnöstä tapausta.
 • Kansallispuistojen suosio jatkaa kasvuaan – ministeri Tiilikainen luottaa luontoon matkailun veturina 5.9.2016
  Kansallispuistojen ja muiden merkittävien luontokohteiden kesä on ollut vilkas. Käyntimäärät ovat edelleen kasvaneet viime vuodesta, osalla kohteista jopa merkittävästi. Luonto on entistä vahvemmin mukana myös Suomen matkailun tärkeimmissä kehittämishankkeissa. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tutustui tänään pääkaupunkiseudun luontomatkailun tuoreeseen kärkikohteeseen, Vallisaareen.
 • Ideahaku auki – yhdyskuntajätteen kierrätykseen haetaan uusia keinoja 1.9.2016
  Uusia kierrätyksen kehittämisideoita löytääkseen ympäristöministeriö on varannut noin puoli miljoonaa euroa kokeiluhankkeisiin. Kaikille avoin yhdyskuntajätteen kierrätyshankkeiden ideahaku järjestetään 1.9.2016- 3.10.2016. Parhaat hankeideat valitaan jatkoon.
Lisää tiedotteita