Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Vuokratalojen lyhytaikaisille korkotukilainoille osoitetaan hyväksymisvaltuutta 80 milj. euroa 29.6.2016
  Valtioneuvosto on tänään tehnyt muutoksen tammikuussa vahvistettuun vuoden 2016 valtion tukeman asuntolainoituksen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmaan. Vuoden toisen lisätalousarvion mukaan vuokratalojen lyhytaikaisille korkotukilainoille osoitetaan valtuutta 80 milj. euroa. Tällä valtuudella arvioidaan voitavan aloittaa 500 asunnon rakentaminen vuonna 2016.
 • Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaava luo edellytyksiä tuulivoimarakentamiselle 22.6.2016
  Ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan. Kaava käsittelee tuulivoimaa sekä maisemaa ja kulttuuriympäristöä.
 • Kärkihanke digitalisoi kiinteistö- ja rakentamisalan: toimintaympäristö ketteräksi, tieto liikkeelle ja kokeiluilla uutta bisnestä 22.6.2016
  Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittava hanke uudistaa alaa tulevina vuosina monin tavoin. Jatkossa esimerkiksi rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto avataan kaikkien käyttöön, sujuvasti yhteen toimivat järjestelmät ja yhtenäiset toimintatavat notkeuttavat prosesseja ja joukko kokeiluhankkeita luo uutta liiketoimintaa.
 • Metsähallituksen toimitusjohtajaksi Pentti Hyttinen ja luontopalvelujohtajaksi Timo Tanninen 22.6.2016
  Valtioneuvosto on tänään nimittänyt Metsähallituksen toimitusjohtajaksi maatalous- ja metsätieteiden tohtori Pentti Hyttisen ja luontopalvelujohtajaksi metsänhoitaja, ylijohtaja Timo Tannisen. Toimitusjohtaja ja luontopalvelujohtaja aloittavat viisivuotisen tehtävänsä 1.9.2016. Toimitusjohtajan tehtävää haki 14 henkilöä ja luontopalvelujohtajan virkaa 24 henkilöä.
 • Valtioneuvosto päätti geenivarojen saatavuutta ja niiden käyttöä koskevan Nagoyan pöytäkirjan voimaansaattamisesta 22.6.2016
  Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jolla saatetaan Suomessa voimaan Nagoyan pöytäkirja. Nagoyan pöytäkirja täsmentää YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta, joka on ensimmäinen yleinen ja oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus geenivarojen saatavuudesta ja hyötyjen jaosta. Sillä pyritään varmistamaan geneettisen materiaalin säilyminen tuleville sukupolville sekä turvaamaan hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa luovuttajan ja käyttäjän välillä.
 • Asumisen investointiavustuksilla lisää yhteisöllisyyttä ja joustavuutta erityistä tukea tarvitsevien asumiseen 22.6.2016
  Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla muutettaisiin erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen myönnettävistä investointiavustuksista annettua lakia. Investointiavustusten käyttöalaa laajennettaisiin sellaisiin palvelutiloihin, jotka palvelevat aiempaa paremmin talon asukkaiden ohella myös lähialueen muita asukkaita.
 • Kaavoitusta ja rakentamista sujuvoittava lakipaketti lausunnoille 22.6.2016
  Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi. Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti sujuvoittaa kaavoituksen ja rakentamisen päätösprosesseja. Lausuntoja voi antaa 31.8.2016 saakka.
 • Äärimmäisen uhanalaisen Itämeren pyöriäisen havainnointi alkaa taas 21.6.2016
  Kesän alkaessa on taas oiva aika havainnoida pyöriäisiä Itämeren vesillä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä esiintyvä valaslaji ja se on äärimmäisen uhanalainen. Itämeren pääaltaan pyöriäispopulaation arvioidaan olevan noin 500 yksilöä. Arvio perustuu kansainvälisen SAMBAH -hankkeen seurantaan, jossa Itämeren pohjaan asennettiin akustinen kuunteluverkosto. Kansalaisilta saatava havaintotieto tuo arvokkaan lisän pyöriäistutkimukselle ja -suojelulle.
 • Suomi tukee EU:n päästökaupan uudistamista 20.6.2016
  Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen edusti Suomea EU:n ympäristöministerien kokouksessa maanantaina 20.6 Luxemburgissa. Kokouksessa keskusteltiin EU:n päästökauppadirektiivin uudistamisesta, jolle Suomi ilmaisi tukensa.
 • Ministeri Tiilikainen ympäristöneuvostoon 17.6.2016
  Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistuu EU:n ympäristöministerien kokoukseen Luxemburgissa maanantaina 20.6. Ympäristöneuvostossa on tarkoitus julkaista yhteinen lausuma Pariisin ilmastosopimuksen nopean ratifioinnin puolesta.
Lisää tiedotteita