Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Unescon maailmanperintökomitea kokoontuu Krakovassa 2.–12. heinäkuuta 3.7.2017
  Unescon maailmanperintökomitea kokoontuu 41. istuntoonsa Krakovassa, Puolassa, 2.–12. heinäkuuta. Suomi on komitean jäsen vuosina 2014–2017. Komitea nimeää maailmanperintöluetteloon uusia kulttuuri- ja luontokohteita sekä sekakohteita, joissa on sekä kulttuuri- että luontoarvoja. Komitea keskustelee myös maailmanperintökohteiden suojelutilasta sekä maailmanperintötoiminnan rahoittamisen vahvistamisesta. Maailmanperintökohteiden kokonaismäärä ennen istuntoa on 1052.
 • Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis 30.6.2017
  Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Ympäristöministeriö on teettänyt selvityksen tiekartasta, jolla vähennetään rakentamisen ja erityisesti rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä sekä edistetään Suomen rakennus- ja kiinteistöalaa koskevia ilmastotavoitteita. Ministeriö arvioi jatkovaiheita selvityksen ja siitä saadun palautteen perusteella syksyllä.
 • Vapaaehtoinen suositussopimus vähensi puhdistamojen ravinnekuormitusta 28.6.2017
  Jätevedenpuhdistamot onnistuivat vähentämään vesiä rehevöittäviä fosforipäästöjään 27 prosenttia ja typpipäästöjään 10 prosenttia vuosina 2012–2015. Puhdistamot täyttivät verrattain hyvin tavoitteet, jotka niille asetettiin ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Vesilaitosyhdityksen solmimassa suositussopimuksessa. Fosforin osalta vähennystavoitteet jopa ylittyivät.
 • Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuo helpotuksia väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamiseen 28.6.2017
  Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle rakennusten suunnittelua koskevan maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksen. Muutos helpottaa väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamista sekä edistää hyviä ääneneristävyysratkaisuja ja matkapuhelinten sisätilakuuluvuutta.
 • Energiatodistusten käyttö laajenee väestönsuojiin EU:n vaatimuksesta 28.6.2017
  Valtioneuvosto hyväksyi tänään esitykset rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Merkittävin muutos on, että tietyiltä väestönsuojilta vaadittaisiin energiatodistus.
 • Ikääntyneet kaupungistuvat 28.6.2017
  Tulevaisuudessa yhä suurempi osa ikääntyvistä asuu kaupunkialueilla, kertoo uusi "Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa" -selvitys. Kaupunkialueiden suunnittelussa hyvin saavutettavat ja esteettömät asuinympäristöt korostuvat. Myös tarve ikääntyneiden itsenäistä asumista tukeville palveluille ja asumisratkaisuille on kasvussa.
 • Uusi ohjelma vauhdittaa kestävää kaupunkikehitystä 27.6.2017
  Ympäristöministeriö käynnistää kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman. Painopistealueina ovat erityisesti vähähiilisyys, resurssitehokkuus, älypalvelut, eriarvoisuuden torjunta ja terveys.
 • Vesiyrityksille ovet auki Kiinaan – Turussa rakennetaan syyskuussa yhteistyötä 22.6.2017
  Kiinan ja EU:n välisestä vesiyhteistyöstä järjestetään korkean tason poliittinen kokoontuminen syyskuussa Turussa. Tilaisuudessa keskustellaan YK:n kestävän kehityksen vesitavoitteista, vedestä kiertotaloudessa sekä vahvistetaan Kiinan ja Euroopan vesiyritysten yhteistyötä.
 • Kärkihankerahoitusta vesistöjen kunnostukseen 22.6.2017
  Ympäristöministeriö jakaa noin neljä miljoona euroa hankkeisiin, joissa innovatiivisin ja konkreettisiin keinoin parannetaan vesien tilaa, tehostetaan ravinteiden kierrätystä ja verkostoidutaan. Rahaa jaetaan kattavasti eri puolella Suomea toteutettaville hankkeille.
 • Pyöriäiskampanja käynnistyy – kansalaisten näköhavainnot tärkeässä roolissa 21.6.2017
  Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji ja sen Itämeren pääaltaan kannan koon arvioidaan olevan tällä hetkellä vain noin 500 yksilöä. Havaintoja kerätään yleisöhavaintokampanjan avulla ja akustisella seurannalla.
Lisää tiedotteita