Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Valtakunnallinen viemäröintiohjelma edisti vesihuoltoa ja paransi jäteveden käsittelyä 16.2.2018
  Valtakunnallinen viemäröintiohjelma (2012–2016) edisti haja-asutusalueiden vesihuoltoa ja paransi merkittävästi jäteveden käsittelyä ympäristön kannalta herkillä alueilla. Hankkeiden ansiosta noin 44 000 ihmisen jätevedet käsitellään nyt asianmukaisesti aiemman paikallisen ja usein puutteellisen käsittelyn sijaan.
 • Selvitys Savonlinnan vuokra-asuntotilanteesta valmistunut 15.2.2018
  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahti on toiminut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen nimittämänä selvityshenkilönä, jonka tehtävänä oli laatia selvitys Savonlinnan vuokra-asuntotilanteesta ja sen vakauttamisesta. Rossilahti on luovuttanut selvityksensä, ja se sisältää useita ehdotuksia vuokrataloyhteisöjen talouden tervehdyttämisestä erityisen vaikeissa talous- ja asuntomarkkinaoloissa.
 • Länsi-Lapin suojelupäätökset toteutetaan perustamalla valtionmaiden luonnonsuojelualueita 14.2.2018
  Ympäristöministeriö ja Metsähallitus ovat käynnistäneet luonnonsuojelualueiden valmistelun Länsi-Lappiin tähän tarkoitukseen aiemmin osoitetuille valtionmaille. Helmikuussa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa toivotaan paikallisten näkemyksiä valmistelun tueksi.
 • Suomen parasta maisemahanketta etsitään jo kuudetta kertaa 12.2.2018
  Suomen parasta maisemahanketta etsitään jälleen. Ympäristöministeriö kutsuu ehdokkaiksi hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Ehdotuksia voi jättää 7.9.2018 saakka.
 • Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus parlamentaariseen valmisteluun 7.2.2018
  Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelun. ”Olen päättänyt, että koska on kyse kauaskantoisesta, suuresti suomalaista rakennettua ympäristöä muokkaavasta uudistuksesta, sille on paras asettaa parlamentaarinen työryhmä. Tulen kutsumaan työryhmän koolle tänä keväänä ohjaamaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta”, ministeri Tiilikainen sanoo.
 • Lakiluonnos ympäristölupien yhden luukun mallista lausunnolle 6.2.2018
  Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseksi. Lakiluonnos perustuu niin sanottuun yhden luukun malliin. Siinä lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voisi kerralla hakea kaikkia tiettyyn hankkeeseen tarvittavia lupia. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa luvitusta.
 • EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen sinettiä vaille valmis – sähköautojen latausmahdollisuuksia vauhditetaan 1.2.2018
  EU-maiden suurlähettiläät ovat eilen saavuttaneet Brysselissä sovun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta. Direktiiviehdotus vie EU:ta kohti energiatehokkaampia rakennuksia ja vähähiilistä rakennuskantaa muun muassa sähköautojen latausmahdollisuuksia ja rakennusten korjauksia vauhdittamalla.
 • Hallitus hylkäsi Kemihaaran tekojärveä koskevan Natura-poikkeushakemuksen 1.2.2018
  Valtioneuvoston yleisistunto on tänään käsitellyt Lapin liiton joulukuussa 2016 jättämän hakemuksen ns. Natura-poikkeuksesta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä varten. Kaavaehdotus piti sisällään aluevarauksen Kemihaaran alueelle rakennettavasta tekojärvestä. Tämä aiheuttaisi merkittäviä heikennyksiä Natura 2000 -alueille.
 • ARA-asuntojen tulorajoista luovutaan 1.2.2018
  Valtioneuvosto päätti tänään asetusmuutoksesta, jolla luovutaan uusien asukkaiden tiukoista euromääräisistä tulorajoista valtion tukemissa vuokra- ja osaomistusasunnoissa.
 • Hallituksen esitys kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta eduskunnalle 1.2.2018
  Hallitus on istunnossaan tänään 1.2.2018 päättänyt antaa eduskunnalle esityksen kolmiulotteisia kiinteistöjä (3D) koskevaksi lainsäädännöksi. Perinteinen kaksiulotteinen (2D) kiinteistö kuitenkin säilyisi pääsääntönä jatkossakin.
Lisää tiedotteita