Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Suomen kestävän kehityksen työ sai kiitosta YK:ssa 21.7.2016
  YK:ssa sovittiin syksyllä 2015 koko maailmaa koskevat yhteiset kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma, Agenda 2030. Suomi raportoi tiistaina YK:ssa suunnitelmistaan ohjelman toimeenpanemiseksi ensimmäisten maiden joukossa. Suomen esitys sai innostuneen vastaanoton. Suomen mallin esitellyt maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen nosti esiin Suomen kulmakiviä kestävän kehityksen toimeenpanossa.
 • Ministeri Tiilikainen: EU-komission esitys Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanosta kova tavoite Suomelle 20.7.2016
  EU-komissio antoi tänään puuttuvat esitykset Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanosta Euroopan unionissa. Jo aiemmin on annettu esitys teollisuutta ja energiantuotantoa koskevasta päästökaupasta. Tänään annettu esitys jäsenvaltioiden päästövähennysvelvoitteista täydentää ilmastotoimet päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla, eli koskee liikennettä, lämmitystä, jätehuoltoa ja maataloutta. Lisäksi komissio antoi ehdotuksen maankäyttö- ja metsäsektorin päästöjen ja nielujen laskennasta.
 • YK:n ravitsemuksen vuosikymmen käyntiin – pohjoismaiset suositukset esillä 19.7.2016
  YK:n päämajassa New Yorkissa on parhaillaan käynnissä kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi, jossa Suomea edustaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Ministeri puhuu myös tänään 19.7. järjestettävässä rinnakkaistapahtumassa, jossa lanseerataan YK:n ravitsemuksen vuosikymmen.
 • Unescon maailmanperintökomitea nimesi uusia kohteita ja korosti kohteiden suojelua 19.7.2016
  Unescon maailmanperintökomitean kokoontui 40. istuntoonsa Istanbulissa, Turkissa, 10.–17. heinäkuuta. Maan epävakaan turvallisuustilanteen takia istunto päättyi kolme päivää suunniteltua aikaisemmin. Tämän vuoksi komitea jatkaa työtään lokakuussa Pariisissa. Komitea nimesi maailmanperintöluetteloon 21 uutta kohdetta, joista 12 edustaa kulttuuriperintöä, kuusi luonnonperintöä ja kolme sekä kulttuuri- että luonnonperintöä. Maailmanperintökohteiden kokonaismäärä on päätösten jälkeen 1052.
 • Ministeri Tiilikainen esittelee Suomen kestävän kehityksen mallia YK:ssa 15.7.2016
  Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen esittelee Suomen kestävän kehityksen mallia ensi viikolla YK:n päämajassa New Yorkissa järjestettävässä korkean tason foorumissa. YK:ssa sovittiin syksyllä 2015 koko maailmaa koskevat yhteiset kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma, Agenda 2030. Nyt Suomi raportoi omasta aloitteestaan ensimmäisten maiden joukossa suunnitelmistaan ohjelman toimeenpanemiseksi.
 • Unescon maailmanperintökomitea kokoontuu Istanbulissa 10.–20. heinäkuuta 11.7.2016
  Unescon maailmanperintökomitea kokoontuu 40. istuntoonsa Istanbulissa, Turkissa, 10.–20. heinäkuuta. Suomi on komitean jäsen vuosina 2014–2017. Komitea nimeää maailmanperintöluetteloon uusia kulttuuri- ja luontokohteita sekä sekakohteita, joissa on sekä kulttuuri- että luontoarvoja. Komitea keskustelee myös maailmanperintökohteiden suojelutilasta sekä maailmanperintötoiminnan rahoittamisen vahvistamisesta. Maailmanperintökohteiden kokonaismäärä ennen istuntoa on 1031.
 • Lisää kohtuuvuokraisia asuntoja uudella 10 vuoden korkotukimallilla 7.7.2016
  Valtioneuvosto on 7.7. antanut asetuksen, joka koskee uutta 10 vuoden korkotukimallia valtion tukemien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseksi. Tasavallan presidentti vahvisti asetuksen taustalla olevan lain uudesta korkotukimallista kesäkuun lopussa. Uusi tukimalli on osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämiseksi.
 • Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja yhden luukun periaatteesta 6.7.2016
  Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle raportin, joka koskee yhden luukun periaatteen toteuttamista ympäristöasioissa. Mallin tavoitteena on, että lupa-asiointi viranomaisen kanssa voidaan hoitaa sähköisesti yhdellä luukulla.
 • Vaikutusten arviointi kunnan vastuun rajauksesta yhdyskuntajätehuollossa valmistunut 6.7.2016
  Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on rajata kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen. Ympäristöministeriön tuoreen vaikutusarvion mukaan rajauksen keskeisimmät vaikutukset kohdistuisivat yksityisten jäteyritysten ja kuntien jätelaitosten toimintaedellytyksiin.
 • Ilmansaasteiden vähentämisestä sopu EU:ssa 1.7.2016
  EU-jäsenmaat ja Euroopan parlamentti ovat saavuttaneet 30.6. Brysselissä sovun ilmaan joutuvien päästöjen vähentämisestä eli ns. päästökattodirektiivistä.
Lisää tiedotteita