EU:ssa sopu 2030-ilmastotavoitteiden jaosta jäsenmaiden kesken – Suomen päästövähennysvelvoitteeksi -39 %

Tiedote 21.12.2017 klo 19.14

EU:n jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja komissio pääsivät tänään alustavaan sopuun EU:n vuoteen 2030 saakka ulottuvan ilmastopaketin taakanjaosta päästökaupan ulkopuolisilla aloilla.

Taakanjakoasetuksen mukaan Suomen on vähennettävä päästöjään vähintään 39 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Prosentuaalinen vähennys määräytyy pääasiassa maiden asukasta kohden lasketun bruttokansantuotteen mukaan.

"Sopu on merkittävä askel Pariisin sopimuksen toimeenpanemiseksi EU-tasolla. Suomen päästövähennysvelvoite on yksi EU:n tiukimpia. Tarvittavia toimia on kuitenkin jo hahmoteltu ilmastolain edellyttämässä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa, joka on nyt eduskunnan käsiteltävänä”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.  

Velvoite koskee päästökaupan ulkopuolisia aloja, eli liikennettä, maataloutta, rakennusten lämmitystä ja jätehuoltoa. Näiden alojen yhteenlasketut päästöt ovat viime vuosina olleet Suomessa noin 30 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa, ja uuden asetuksen mukaan päästöjä on vähennettävä noin 20 miljoonaan tonniin vuodessa 2030 mennessä.   

Keskeisiä neuvottelukysymyksiä olivat vuosittaisen päästövähennyspolun laskenta sekä jäsenvaltioiden käytettävissä olevat joustokeinot. Päästövähennyspolun lähtöpistettä päätettiin aikaistaa seitsemällä kuukaudella vuoden 2019 kesäkuun alkuun parlamentin vaatiessa alun perin kahden vuoden aikaistusta komission ehdottamaan lähtöpisteeseen. Päästövähennyspolun lähtöpisteen aikaistaminen tiukentaa Suomen päästövähennystavoitetta noin kahdella miljoonalla hiilidioksiditonnilla vuosien 2020 ja 2030 välillä.

Maat voivat velvoitteen saavuttamiseksi käyttää myös erilaisia joustokeinoja, esimerkiksi siirtää pienen määrän päästövähennysyksiköitä päästökaupan tai LULUCF-asetuksen puolelta taakanjakosektorille, säästää vuotuisen ylijäämänsä seuraaville vuosille tai hankkia päästövähennysyksiköitä muilta jäsenvaltioilta.

Taakanjakoasetus muodostaa yhdessä LULUCF-asetuksen ja päästökauppadirektiivin kokonaisuuden, jolla EU toimeenpanee Pariisin ilmastosopimusta ja joka ohjaa EU:n ilmastopolitiikkaa vuosina 2021–2030. EU on sitoutunut vähentämään päästöjään kokonaisuudessaan 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja:

Ministeri Tiilikaisen erityisavustaja Taru Savolainen, ympäristöministeriö, p. 040 535 8622, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, p. 0295 250 060, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Tuija Talsi, ympäristöministeriö, p. 029 5250 285, etunimi.sukunimi@ym.fi

Tiedotetta muokattu 22.12. klo 10: Prosentuaalinen vähennys määräytyy pääasiassa maiden asukasta kohden lasketun bruttokansantuotteen mukaan.