Jätteille valmisteilla markkinapaikka

Tiedote 18.5.2018 klo 7.58

Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallista sähköistä markkinapaikkaa, jonka kautta ammattitoimijat voivat tarjota ja etsiä jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluja.

Markkinapaikka edistää jätehuoltopalvelujen markkinaehtoisuutta ja läpinäkyvyyttä. Kunta on vastuussa kotitalouksien ja eräiden muiden jätteiden jätehuollosta. Lisäksi sillä on velvollisuus järjestää jätehuolto, jos jätteen haltija tätä pyytää muun palveluntarjonnan puuttuessa ja jos jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tavoite on, että jatkossa tällaista säännöllistä palvelua tarvitsevan jätteen haltijan tulee etsiä jätehuoltopalvelua markkinapaikan kautta. Jos sopivaa palvelua ei ole tarjolla, jätteen haltija voi tehdä markkinapaikassa palvelupyynnön kunnan jätelaitokselle.

Markkinapaikalla halutaan myös edistää kiertotaloutta, lisätä kierrätysmateriaalien arvoa ja synnyttää uutta liiketoimintaa. Markkinapaikka on tarkoitus toteuttaa niin, että myös muut vastaavat digitaaliset alustat voivat liittyä siihen.

Markkinapaikan valmistelu on osa jätelain uudistusta. Tavoitteena on avata valtakunnallinen markkinapaikka vuoden 2019 alkupuolella. Markkinapaikkaa tulee ylläpitämään Motiva Oy.

Markkinapaikan hankinnan on tarkoitus käynnistyä kesäkuussa. Hankinnan valmistelua varten on julkaistu tietopyyntö.

Hankkeen tarkemmat tiedot löytyvät hankeikkunasta.

Lisätietoja:

Asiantuntija Jenni Lehtonen, p. 0295 250 066, etunimi.sukunimi@ym.fi