Ministeri Kimmo Tiilikainen YK:n ympäristökokouksen (UNEA) johtokunnan varapuheenjohtajaksi

Tiedote 7.12.2017 klo 11.06

Ympäristökokouksen pääteemoiksi nousivat merten muoviroskat ja ilmanlaatu

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on valittu varapuheenjohtajaksi YK:n ympäristökokouksen (UNEA) johtokuntaan. Kymmenhenkinen johtokunta vastaa erityisesti korkean tason poliittisista kysymyksistä, kuten ympäristökokouksen teemoista. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Viron ympäristöministeri Siim Kiisler.

”Johtokunta on avainasemassa, kun ympäristöasioita viedään kansainvälisen politiikan ytimeen. Aion toimia aktiivisesti UNEAn vahvistamiseksi”, Tiilikainen sanoo.

YK:n kolmas ympäristökokous UNEA päättyi keskiviikkoiltana Nairobissa Keniassa. Kokouksen teemana oli saastumisen ehkäiseminen. Nairobiin kokoontui yli 4000 valtionpäämiestä, ministeriä, yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia sekä virkamiehiä.

Merten muoviroskille nollatoleranssi – työryhmä pohtimaan sääntelyä

Ympäristökokouksen keskeiset saavutukset liittyvät merten muoviroskien ja ilmansaasteiden vähentämiseen. Ministerit hyväksyivät kaikkiaan 13 päätöslauselmaa, jotka ohjaavat YK:n ympäristöohjelman (UN Environment) työtä ja jäsenmaiden ympäristön pilaantumista ehkäiseviä toimia.

Kokouksessa päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan muoviroskaongelman ratkaisua maailmanlaajuisesti. YK:n ympäristöohjelman mukaan merissä on vuonna 2050 enemmän muovia kuin kaloja, mikäli nykyinen saastumisen tahti jatkuu. Työryhmä selvittää erilaisia vaihtoehtoja globaalista sitovasta sopimuksesta vähemmän järeisiin toimiin ja antaa suosituksensa seuraavassa kokouksessa maaliskuussa 2019. Ilmansaasteiden todetaan olevan merkittävin yksittäinen ympäristöterveysriski, jolla on laaja-alaisia kielteisiä vaikutuksia. Jäsenmaita kehotetaan vähentämään ilmansaasteita lukuisilla erilaisilla toimilla ja asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ilmanlaadulle WHO:n ohjeiden mukaisesti. Päätöslauselma tunnistaa mustan hiilen roolin saastuttajana ja ilmastonmuutoksen kiihdyttäjänä. Kokouksen lopputuloksena julkaistiin ensimmäistä kertaa myös ministerien yhteinen julistus, jossa ministerit sitoutuvat ehkäisemään ympäristön pilaantumista ja edistämään ympäristöterveyttä.

Suomen virkamiesvaltuuskunnan panos neuvotteluissa oli merkittävä. Ympäristöministeriön Tita Korvenoja oli puheenjohtajana ilmanlaatua koskevan päätöslauselman neuvotteluissa. Suomen Nairobin pysyvän edustuston suurlähettiläs Tarja Fernandéz ja pysyvän edustajan sijainen Toni Sandell tekivät vaikuttavaa työtä diplomaattisesti vaativan ympäristö ja konfliktit -päätöslauselman neuvotteluissa konsultaatioissa sekä puheenjohtajan roolissa. Lisäksi ulkoministeriön Marjaana Kokkonen toimi EU:n neuvottelijana UNEAn ja kestävän kehityksen korkean tason poliittisen foorumin (HLPF) suhteita sekä YK:n ympäristöohjelman vahvistamista koskevien päätöslauselmien neuvotteluissa. Kaikista näistä asiakohdista saatiin Suomen näkökulmasta hyvät tulokset.

Suomi näkyi kiertotalousteemalla

Suomen valtuuskuntaa kokouksessa johti ministeri Tiilikainen.  Järjestöjen edustajina valtuuskunnassa olivat Suomen YK-liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Suomi esiintyi Nairobissa näkyvästi mm. kiertotaloutta ja yksityisen sektorin roolia koskevissa tapahtumissa. Ministeri Tiilikainen keskusteli kahdenvälisesti muun muassa Kenian, Japanin ja Kiinan ympäristöministerien kanssa. Ministeri tapasi myös suomalaisia ja kenialaisia yrityksiä ja vieraili Turkana-järvelle valmistuvassa tuulivoimapuistossa, jota Suomi on ollut mukana rahoittamassa.

Lähes 2,5 miljoonaa sitoumusta saastumisen ehkäisemiseksi

YK:n ympäristöohjelma keräsi kokouksen yhteydessä mailta, järjestöiltä, yrityksiltä ja muilta tahoilta sitoumuksia saastumisen ehkäisemiseksi. Sitoumuksia annettiin kokouksen päättymiseen mennessä lähes kaksi ja puoli miljoonaa kappaletta. Suomesta sitoumuksen ovat tehneet Kaupan liitto ja Sitra. Kaupan liiton ja ympäristöministeriön yhteinen Green Deal koskee muovikassien vähentämistä, ja Sitran sitoumus kiertotalouden tiekarttaa, jonka Sitra, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat valmistelleet yhdessä.

Lisätietoja:

Ministeri Tiilikaisen erityisavustaja Taru Savolainen, ympäristöministeriö, p. 040 535 8622, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Tuulia Toikka, ympäristöministeriö, p. 040 552 4054, etunimi.sukunimi@ym.fi