Pohjoismaiden ministereiltä avaus rakentamismääräysten yhdenmukaistamisesta

Tiedote 29.5.2018 klo 13.20
Rakennusministerit_pohjoismaiset
Kuvassa vasemmalta Norjan valtiosihteeri Lars Jacob Hiim, Islannin ministeri Ásmundur Einar Daðason, Ruotsin ministeri Peter Eriksson, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten, Grönlannin rakennusviraston pääsihteeri Mati Frederiksen sekä ministeri Tiilikainen  © Kuva: Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö

Rakentamisen asioista vastaavat pohjoismaiset ministerit kokoontuivat tänään tiistaina Tukholmassa viralliseen tapaamiseen ensimmäistä kertaa moniin vuosiin. Suomea kokouksessa edusti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin ministerit antoivat kokouksessa julkilausuman, jolla pyritään edistämään rakentamista koskevien määräysten ja standardien yhdenmukaistamista Pohjoismaissa. Pohjoismaiden ministerineuvoston arvioiden mukaan tämä tehostaisi rakennusalan toimintaa ja lisäisi työn ja rakennustuotteiden vapaata liikkumista. Nyt annettu julkilausuma on jatkumoa pohjoismaisten pääministerien aiemmin julkaisemalle visiolle tehdä Pohjoismaista maailman integroiduin alue.

Ministeri Tiilikainen pitää pohjoismaisen yhteistyön tiivistämistä tervetulleena. Hän kuitenkin muistuttaa, että rakentamismääräysten yhdenmukaistaminen on pidemmän aikavälin tavoite.

”Kaikkein nopeimmin harmonisointi voi edetä uusissa ratkaisuissa, kuten rakennetun ympäristön digitalisaatiossa ja vähähiilisessä rakentamisessa”, ministeri sanoo.

Ministeri Tiilikainen esitti kokouksessa, että Pohjoismaat selvittävät mahdollisuudet rakennusten elinkaarilaskennan ja sitä tukevien digitaalisten ratkaisujen yhdenmukaistamiseen. Lisäksi ministeri ehdotti, että Pohjoismailla olisi käytössä yhteinen määritelmä hiilineutraaleille rakennuksille ja malli rakennusten hiilivarastojen laskentaan.

Rakentamisen päästöjä on perinteisesti pyritty pienentämään parantamalla energiatehokkuutta. Kiihtyvä kaupungistuminen tarvitsee kuitenkin tuekseen uusia malleja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

”Meidän tulee jatkossa kiinnitää entistä enemmän huomioita rakennuksen koko elinkaaren päästöjen hallintaan. Suomi suunnittelee rakennusten päästörajoja 2020-luvulle ja toivon, että tätä järjestelmää voidaan kehittää yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Siinäkin on mahdollisuus tarjota muulle maailmalle pohjoismaisia ratkaisuja”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Ministerikokouksen ohjelmaan kuului myös vierailu Sollentunan Dagsmejanin uudelle puukerrostaloalueelle.

Lisätietoja:

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, 0295 250 157, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, 0295 250 268, etunimi.sukunimi@ym.fi