Suomalainen Lammaspaimenviikot tavoittelee Euroopan parhaan maisemahankkeen palkintoa

Tiedote 14.2.2017 klo 13.13
lammaspaimenviikot
Lampaita Hiidenmaan perinnemaisematilalla. © Kuva: Mirja Nylander / Metsähallitus

Ympäristöministeriö ja Metsähallituksen Luontopalvelut tiedottavat

Suomen parhaana maisemahankkeena vuonna 2016 palkittu Metsähallituksen Luontopalvelujen Lammaspaimenviikot-konsepti kisaa keväällä Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta.

Vuosittain tuhansia ihmisiä houkutteleva Lammaspaimenviikot on ainutlaatuinen tapa toteuttaa maiseman hoitoa ja suojelua. Konsepti on yhdistelmä luonnonsuojelua ja -hoitoa, luonto- ja maisemasuhteen syntymistä sekä elämyslomaa parhaimmillaan.

Euroopan neuvoston maisemapalkinto liittyy Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen, johon Suomi liittyi vuonna 2006.

”Suomen hakemus on jo saanut ilahtuneen vastaanoton Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen piirissä”, kertoo ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä. ”Eri maiden ehdokkaat arvioidaan kevään kuluessa. Joka tapauksessa Lammaspaimenviikot jää pysyvästi esille kansainvälisenä esimerkkinä onnistuneesta maisemanhoidon hankkeesta.”

Euroopan neuvoston palkinto on tunnustus toimista tai toimintaperiaatteista, jotka tähtäävät maisemien kestävään käyttöön, suojeluun tai suunnitteluun. Palkittavat hankkeet edistävät maisemayleissopimuksen tavoitteita, ja ne voivat toimia esimerkkinä koko Euroopassa. Viimeksi voiton vei Unkari hankkeella, jossa Unkarin ja Slovenian rajalla sijaitsevan Hetésin kylämaisemia hoidettiin ja niiden kestävää käyttöä kehitettiin maiden rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Lammaspaimenviikot suuri apu arvokkaiden perinnemaisemien hoidossa

Perinteisen, laidunnukseen perustuvan karjatalouden väheneminen on tehnyt niityistä ja niiden runsaasta kasvi- ja eläinlajistosta yhä harvinaisempia Suomessa ja koko Euroopassa. Perinnemaisemien hoitoon tarvitaan laiduneläimiä, jotka pitävät niityt avoimina ja turvaavat luonnon monimuotoisuuden. Suomessa kehitetty Lammaspaimenviikot soveltuu uudenlaiseksi luonnonhoidon toimintatavaksi kaikissa Euroopan maissa.

Vapaaehtoiset paimenet huolehtivat luonnonhoitotyössä olevista lampaista, kukin oman viikkonsa ajan. Paimen vaihtaa lampaille raikkaan juomaveden, seuraa lampaiden yleiskuntoa ja siirtää eläimet syödyltä laidunlohkolta seuraavalle. Viikot ovat maksullisia, ja maksulla katetaan kohteen ylläpitokuluja ja luonnonhoidon kustannuksia. Tärkeimmät motiivit lammaspaimenviikoille lähtemiseen ovat lampaiden hoivaaminen ja kaipuu luonnon rauhaan.

”Suosio on aivan mahtavaa, tänä vuonna hakemuksia lammaspaimeneksi tuli yli 4000, kun viime vuonna ylitettiin 3000 hakemuksen raja”, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Tiina Hakkarainen Metsähallituksesta. ”Tänä vuonna otamme mukaan myös lehmipaimenviikot Hämeenlinnan Evolla. Paimenviikkoja on tarjolla kahdessatoista eri kohteessa, yhteensä 142 viikkoa. Onnekkaat paimenet valitaan arvalla helmikuun loppuun mennessä.”

Lammaspaimenessa maisemaa ja luontoa hoidetaan esimerkillisellä, tehokkaalla ja perinteitä kunnioittavalla tavalla, jossa kaikki osapuolet hyötyvät. Lampaiden omistajat saavat valtionmailta käyttöönsä laitumia, joita heillä ei itsellään välttämättä ole riittävästi. Lampaat pääsevät hyville laitumille. Paimenet auttavat lampuria eläinten hoidossa ja valvonnassa. Paimenten maisema- ja luontosuhde vahvistuu, he saavat uudenlaisia elämyksiä ja heidän hyvinvointinsa paranee.

Metsähallitus on ottanut toiminnassa huomioon niin turvallisuuden, vastuut kuin ongelmatilanteetkin.

”Nyt vain toivotaan meidän Lammaspaimenviikoillemme menestystä kovassa eurooppalaisessa kilpailussa!” toteaa ympäristöneuvos Heikkilä.

Lisätietoja:

Metsähallitus, Luontopalvelut, asiakaspalvelupäällikkö Tiina Hakkarainen, puh. 040 767 3038, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Ympäristöministeriö, ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, puh. 02952 50166, etunimi.sukunimi@ym.fi