Suomen kestävän kehityksen työ sai kiitosta YK:ssa

Tiedote 21.7.2016 klo 11.04

YK:ssa sovittiin syksyllä 2015 koko maailmaa koskevat yhteiset kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma, Agenda 2030. Suomi raportoi tiistaina YK:ssa suunnitelmistaan ohjelman toimeenpanemiseksi ensimmäisten maiden joukossa. Suomen esitys sai innostuneen vastaanoton.

Suomen mallin esitellyt maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen nosti esiin Suomen kulmakiviä kestävän kehityksen toimeenpanossa.

”Suomessa on tietoisesti valittu tie, jossa haetaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille lähtökohdistaan riippumatta. Naisten suuri osuus kansanedustajista, päiväkodit, ilmainen koulutus ja kouluruoka ovat esimerkkejä suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta”, ministeri Tiilikainen kertoi kokouksessa.

Suomi on toiminut yli parikymmentä vuotta aloitteellisesti ja osallistaen kaikki olennaiset sidosryhmät, mm. kansalaisjärjestöt, puolueet, elinkeinoelämän, palkansaajajärjestöt, korkeakoulut, kunnat ja aluehallinnon sekä saamelaisten edustajat.

”Malli takaa sen, että kestävän kehityksen ajatus saadaan iskostettua läpi koko yhteiskunnan. Ilman laajaa toimijakenttää tämä ei olisi mahdollista. Etenkin kansalaisjärjestöjen panoksen myötä päättäjien toiminta on jatkuvan arvioinnin kohteena. Näin pitääkin olla”, Tiilikainen sanoi.

Suomen valtuuskunnassa ovat edustettuina kansalaisjärjestöt KEPA ja Kehys, yritykset S-ryhmä ja Rudus sekä Espoon kaupunki.

Kehys-järjestön Rilli Lappalainen piti Suomen kansallisen esityksen yhteydessä kansalaisjärjestöjen puheenvuoron. ”Kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli toimeenpanossa ja hallituksen toimien seurannassa. On tärkeää, että Suomi ottaa globaalit kestävän kehityksen tavoitteet huomioon budjetoinnissa koskien esimerkiksi kehitysyhteistyötä ja koulutusta”, Lappalainen totesi.

Tiilikainen toi esille, että vaikka Suomi on joutunut vähentämään kehitysapuaan, on se pitänyt tärkeänä, että kaikkein köyhimmille kehitysmaille annettavasta 0,2 prosentin kehitysapuosuudesta Suomen bruttokansantuotteesta pidetään kiinni. ”Ei ole hallituksen monopoli määritellä kestävän kehityksen agendaa. Tähän tarvitaan laaja joukko erilaisia toimijoita. Hallituksen vastuulla on huolehtia yhdessä sovitun agendan läpiviemisestä. Tähänkin tarvitaan laajaa joukkoa osallistujia, jotta kestävän kehityksen teemat saadaan tehokkaasti vietyä läpi koko yhteiskunnan”.

Kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030:n toimeenpano käynnistyi tämän vuoden alussa ja sen edistymistä seurataan ja arvioidaan globaalilla, alueellisella ja kansallisella tasolla. Nyt New Yorkissa pidettävässä ensimmäisessä seurantakokouksessa kaikkiaan 22 maata kertoo työstään ja jakaa kokemuksiaan onnistumisista ja mahdollisista haasteista. Tämän vuoden teema on ”Leave no one behind” eli ”Ketään ei jätetä”.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, ympäristöministeriö, p. +358 50 364 0836, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies, kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, Annika Lindblom, p. +358 50 328 3860, etunimi.sukunimi@ym.fi