Tiedotteet 2017

Tiedotteet

RSS
 • Kansallisen ilmansuojeluohjelman valmistelu alkaa 14.12.2017
  Ympäristöministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan kansallista ilmansuojeluohjelmaa. Ohjelma linjaa tarvittavat toimet erilaisten ilmansaasteiden vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää saasteiden aiheuttamia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä –riskejä. Ohjelma on keskeinen EU:n päästökattodirektiivin toimeenpanon väline.
 • Asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista parantaa ääniympäristöä ampuma- ja harjoitusalueiden lähialueilla 14.12.2017
  Valtioneuvosto on tänään antanut raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoja koskevan uuden asetuksen. Tavoitteena on varmistaa ampuma- ja harjoitusalueiden lähialueiden terveellisyys ja viihtyisyys. Ääniympäristön huomioiminen on entistä tärkeämpää, koska melualueiden läheisyyteen rakentaminen on lisääntynyt.
 • EU:ssa sopu maankäyttösektorin (LULUCF) sisällyttämisestä 2030-ilmastotavoitteisiin 14.12.2017
  EU:n jäsenmaat, komissio ja parlamentti pääsivät kolmikantaneuvotteluissaan 14.12. alustavaan sopuun EU:n LULUCF-asetuksesta eli siitä, miten hiilinielut ja metsien ja maankäytöstä aiheutuvat päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa vuoteen 2030 saakka. Merkittävin neuvottelukysymys koski metsien laskentaa. Päätöksen mukaan kukin jäsenmaa asettaa itse sovittuja kriteerejä käyttäen hoidetun metsämaan vertailutason kausille 2021–2025 ja 2026–2030.
 • Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vievät kohti vähähiilistä yhteiskuntaa 14.12.2017
  Valtioneuvosto on tehnyt tänään päätöksen uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
 • Tutkimus: Muoviputkien laadussa isoja eroja – tarvitaan lisää omavalvontaa ja testausta 14.12.2017
  Vesijohtoina käytettävien muovisten PEX-putkien laadussa on suuria eroja jopa saman valmistajan tuotteissa, todetaan tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien liukenemista muoviputkista talousveteen.
 • Suomen yhdeksäs kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon 11.12.2017
  Suomi on saanut itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uuden kansallisen kaupunkipuiston Kuopioon. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka allekirjoitti puiston perustamispäätöksen maanantaina 11.12. Kuopion kaupungintalolla.
 • Uusi asetus ohjaa jätteitä hyötykäyttöön maarakentamiseen 7.12.2017
  Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, joka helpottaa jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa. "Asetus tukee kiertotaloutta. Monia elinkeinotoiminnan jätteitä otetaan hyötykäyttöön ja samalla säästetään luonnon kivi- ja maa-ainesvaroja”, asunto-, energia- ja ympäristöministeriö Kimmo Tiilikainen sanoo.
 • Ministeri Kimmo Tiilikainen YK:n ympäristökokouksen (UNEA) johtokunnan varapuheenjohtajaksi 7.12.2017
  Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on valittu varapuheenjohtajaksi YK:n ympäristökokouksen (UNEA) johtokuntaan. Kymmenhenkinen johtokunta vastaa erityisesti korkean tason poliittisista kysymyksistä, kuten ympäristökokouksen teemoista.
 • Helsingin seudun MAL-sopimus edennyt tavoitteiden mukaisesti 1.12.2017
  Valtion ja Helsingin seudun kuntien kesäkuussa 2016 solmiman maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen väliseurannan mukaan seudun kehittyminen on edennyt positiivisesti niin asuntotuotannon, kaavoituksen kuin liikennehankkeiden saralla.
 • Kokeilut ja julkiset hankinnat kiertotalouden toimenpideohjelman kärkenä 30.11.2017
  Juha Sipilän hallitus on asettanut tavoitteekseen nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi. Kärkinä ovat kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat, kiertotalouden kokeilu- ja testialustat sekä uudet tuote- ja palveluinnovaatiot sekä investointien tukeminen. Hallituksen ja Sitran konkreettiset toimet kiertotalouden edistämiseksi tällä hallituskaudella on koottu uuteen toimenpideohjelmaan.
Lisää tiedotteita