Tiedotteet 2017

Tiedotteet

RSS
 • Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2018 talousarvioksi 10.8.2017
  Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2018 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä noin 179,5 miljoonaa euroa, mikä on 7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa.
 • Maailman ylikulutuspäivä on tänään – ruoalla merkittävä osuus ympäristökuormasta 2.8.2017
  Tänään keskiviikkona 2. elokuuta ihmiset ovat kuluttaneet loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Ylikulutuksen suurimpia syitä ovat ruoantuotanto sekä liikenteen ja asumisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.
 • KIRA-digin neljäs kokeiluhaku käynnistyy, tarjolla lähes miljoona euroa uusille digikokeiluille kiinteistö- ja rakentamisalalla 31.7.2017
  KIRA-digi-hankkeen neljäs kokeiluhankehaku on avoinna 31.7.–31.8. Haussa etsitään rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota edistäviä nopeita, konkreettisia ja uutta luovia kokeiluja. Neljännellä hakukierroksella kokeiluille on varauduttu myöntämään tukea lähes miljoona euroa.
 • Unescon maailmanperintökomitea kokoontuu Krakovassa 2.–12. heinäkuuta 3.7.2017
  Unescon maailmanperintökomitea kokoontuu 41. istuntoonsa Krakovassa, Puolassa, 2.–12. heinäkuuta. Suomi on komitean jäsen vuosina 2014–2017. Komitea nimeää maailmanperintöluetteloon uusia kulttuuri- ja luontokohteita sekä sekakohteita, joissa on sekä kulttuuri- että luontoarvoja. Komitea keskustelee myös maailmanperintökohteiden suojelutilasta sekä maailmanperintötoiminnan rahoittamisen vahvistamisesta. Maailmanperintökohteiden kokonaismäärä ennen istuntoa on 1052.
 • Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis 30.6.2017
  Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Ympäristöministeriö on teettänyt selvityksen tiekartasta, jolla vähennetään rakentamisen ja erityisesti rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä sekä edistetään Suomen rakennus- ja kiinteistöalaa koskevia ilmastotavoitteita. Ministeriö arvioi jatkovaiheita selvityksen ja siitä saadun palautteen perusteella syksyllä.
 • Vapaaehtoinen suositussopimus vähensi puhdistamojen ravinnekuormitusta 28.6.2017
  Jätevedenpuhdistamot onnistuivat vähentämään vesiä rehevöittäviä fosforipäästöjään 27 prosenttia ja typpipäästöjään 10 prosenttia vuosina 2012–2015. Puhdistamot täyttivät verrattain hyvin tavoitteet, jotka niille asetettiin ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Vesilaitosyhdityksen solmimassa suositussopimuksessa. Fosforin osalta vähennystavoitteet jopa ylittyivät.
 • Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuo helpotuksia väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamiseen 28.6.2017
  Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle rakennusten suunnittelua koskevan maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksen. Muutos helpottaa väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamista sekä edistää hyviä ääneneristävyysratkaisuja ja matkapuhelinten sisätilakuuluvuutta.
 • Energiatodistusten käyttö laajenee väestönsuojiin EU:n vaatimuksesta 28.6.2017
  Valtioneuvosto hyväksyi tänään esitykset rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Merkittävin muutos on, että tietyiltä väestönsuojilta vaadittaisiin energiatodistus.
 • Ikääntyneet kaupungistuvat 28.6.2017
  Tulevaisuudessa yhä suurempi osa ikääntyvistä asuu kaupunkialueilla, kertoo uusi "Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa" -selvitys. Kaupunkialueiden suunnittelussa hyvin saavutettavat ja esteettömät asuinympäristöt korostuvat. Myös tarve ikääntyneiden itsenäistä asumista tukeville palveluille ja asumisratkaisuille on kasvussa.
 • Uusi ohjelma vauhdittaa kestävää kaupunkikehitystä 27.6.2017
  Ympäristöministeriö käynnistää kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman. Painopistealueina ovat erityisesti vähähiilisyys, resurssitehokkuus, älypalvelut, eriarvoisuuden torjunta ja terveys.
Lisää tiedotteita