Pyöriäiskampanja käynnistyy – kansalaisten näköhavainnot tärkeässä roolissa

Tiedote 21.6.2017 klo 16.41

Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji ja sen Itämeren pääaltaan kannan koon arvioidaan olevan tällä hetkellä vain noin 500 yksilöä. Havaintoja kerätään yleisöhavaintokampanjan avulla ja akustisella seurannalla.

Vielä 1900-luvun alussa pyöriäisiä esiintyi koko Itämeren alueella nykyistä runsaammin. Tuolloin havaintoja tehtiin Suomessa koko merialueella Kemiä ja Suomenlahden itäosia myöten. Useat tekijät, kuten ympäristömyrkyt, kalastuksen sivusaaliiksi jääminen ja 1940-luvun kovat jäätalvet, vaikuttivat radikaalisti pyöriäiskannan suuruuteen, eikä kanta ole elpynyt tämän jälkeen. Nykyisiä uhkia pyöriäiselle ovat edellä mainittujen lisäksi muun muassa lisääntyvä ihmisperäinen häiriö, kuten vedenalainen melu ja meriliikenteen kasvu. Pyöriäinen ei todennäköisesti enää lisäänny Suomen alueella.

Itämeren pääaltaan kannan koon arvio perustuu SAMBAH-hankkeessa vuosina 2011–2013 toteutettuun akustiseen seurantaan, jossa tietoa kerättiin merenpohjaan asennettujen kuuntelulaitteiden avulla. Samanlaisia kuuntelulaitteita on nyt asennettu 25 pisteeseen Ahvenanmaan ja Saaristomeren eteläpuoleiselle avomerialueelle. Tällä avomerialueella pyöriäisiä esiintyy akustisten seurantojen perusteella talviaikaan säännöllisesti, lokakuun 2016 ja huhtikuun 2017 välisenä aikana varmistettuja akustisia havaintoja on tehty yhteensä seitsemältä tutkimuspisteeltä. Akustisen seurannan toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu.

Myös kansalaisten tekemät näköhavainnot pyöriäisistä ovat tärkeitä lisätiedon lähteitä pyöriäisen esiintymisen arvioinnissa. Näköhavaintoja pyöriäisistä on kerätty vuodesta 2001 lähtien. Havaintokampanjan järjestää ympäristöministeriö, yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja useiden muiden yhteistyötahojen kanssa. Kampanjan avulla halutaan saada lisää arvokasta tietoa tästä harvinaisesta valaslajista ja samalla lisätä kansalaisten tietoutta aiheesta. Vuoteen 2016 mennessä on tehty 66 varmistettua pyöriäishavaintoa 118 yksilöstä.

Pyöriäisen tunnistaminen

Helpoiten pyöriäisen tunnistaa selän keskellä olevasta, matalasta, kolmiomaisesta evästä. Muodoltaan pyöriäinen on lyhyt ja pyöreähkö, sen pää on pieni ja siltä puuttuu monille delfiinilajeille ominainen kuono. Kooltaan se on pieni, noin 145–160 senttimetriä pitkä ja 50–60 kilon painoinen.

Pyöriäisen havaitsemista vaikeuttaa se, että yleensä se tekee vain nopeita pyörähtäviä pintakäyntejä. Tällöin siitä tulee pinnan yläpuolelle näkyviin vain pieni osa selkää. Pyöriäisen hengitys ei näy pinnan yläpuolella suihkuna, eikä se hyppää kovinkaan usein. Pyöriäiset eivät myöskään kovin usein lähesty ihmisiä ja aluksia. Ne liikkuvat yleensä yksittäin tai muutaman yksilön ryhmissä. Parhaiten pyöriäinen viihtyy lähellä rannikkoa olevilla matalilla merialueilla.

Pyöriäinen_KaiMattsson
© Kuva: Kai Mattson / YHA-kuvapankki
 
 

Havainnoista raportointi onnistuu helpoimmin ympäristöministeriön sivuilta löytyvän havainnointilomakkeen kautta. Epävarmassa tilanteessa voit myös ottaa eläimestä kuvan, josta asiantuntijat voivat tunnistaa sen.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Penina Blankett, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 250 058 (ympäristöministeriö)

Naturvårdsintendent Maija Häggblom, maija.haggblom@regeringen.ax p. +358 18 25458 (Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Projektipäällikkö Olli Loisa, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi, p. 050 598 5743 (Turun ammattikorkeakoulu/ akustinen seuranta)

Ilmoita kuolleina löydetyistä pyöriäisistä Luonnonvarakeskukselle täällä.