Tiedotteet 2018

Tiedotteet

RSS
 • EU:n komissio tarttui muoviongelmaan 16.1.2018
  Komissio on julkaissut EU:n ensimmäisen muovistrategian, jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia. Strategiassa halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.
 • Selvitys: Suomen tulee vahvistaa rooliaan kansainvälisissä ilmastoaloitteissa 16.1.2018
  Suomen tulee vahvistaa rooliaan kansainvälisissä ilmastoaloitteissa. Se onnistuu, mikäli aloitteisiin suhtaudutaan nykyistä suunnitelmallisemmin ja niitä myös arvioidaan säännöllisesti, todetaan ympäristöministeriön Tyrsky-Konsultoinnilta tilaamassa tuoreessa selvityksessä. Selvitys tarkastelee Suomen strategista asemointia kansainvälisten ilmastoaloitteiden kentässä ja tunnistaa tapoja, joilla Suomi voi tukea aloitteita ja Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa tehokkaammin.
 • Venäjälle kaksi uutta luonnonsuojelualuetta Suomen läheisyyteen 15.1.2018
  Venäjä päätti maan ympäristövuoden 2017 päätteeksi uuden kansallispuiston perustamisesta Laatokan saaristoon ja uuden luonnonpuiston perustamisesta Itäisen Suomenlahden saarille ja niitä ympäröiville vesialueille. Molemmille suojelualueille löytyy puistoparit Suomen puolelta.
 • Kunnat varautuvat väestön ikääntymiseen 12.1.2018
  Yli 75-vuotiaiden määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan useissa kunnissa vuoteen 2030 mennessä. Kunnilla on keskeinen rooli, kun väestön ikääntymiseen varaudutaan paikallistasolla. Ympäristöministeriön koordinoiman Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017 ja kuntien yhteisessä kehittämishankkeessa luotiin ennakointimalli ikääntyneiden asumistarpeisiin varautumiseksi.
 • Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen 11.1.2018
  Valtioneuvosto on tänään päättänyt vuoden 2018 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaetaan eduskunnan päätöksen mukaisesti kaikkiaan 1 410 miljoonan euron edestä.
 • KIRA-digi 360 – näin digitalisaatio uudistaa kiinteistö- ja rakentamisalan 10.1.2018
  Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavassa KIRA-digi -hankkeessa on etsitty ratkaisuja alan kehittämiseksi nyt noin vuoden ajan. 25.1.2018 käynnistyvät KIRA-digi 360 -tilaisuudet tuovat alan päättäjät ja vaikuttajat KIRA-digin tulosten äärelle, keskustelemaan kiinteistö- ja rakentamisalan muutoksesta ja tulevaisuudesta.
 • Kuopion kansallisen kaupunkipuiston päätös nähtävillä 10.1.2018
  Ympäristöministeriö teki 11.12.2017 päätöksen, jolla Kuopion kaupungin hakemuksesta perustettiin Kuopion kansallinen kaupunkipuisto. Päätös liiteaineistoineen on nähtävillä 11.1.–19.2.2018 ympäristöministeriön kirjaamossa sekä Kuopion kaupungin valtuustotalolla. Asiakirjoihin voi tutustua myös ympäristöministeriön internetsivuilla.
 • Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon - tilan parantamiseksi uusia suunnitelmia 8.1.2018
  Itämeren meriympäristön tilasta on valmistunut uusi arvio. Lisäksi jokien, järvien ja pohjavesien hoitoa varten laadittuja suunnitelmia ryhdytään tarkistamaan. Jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta Itämeren ja vesien hoidon edistämiseksi. Merenhoidosta pyydetään mielipiteitä 16. helmikuuta ja vesienhoidosta 9. heinäkuuta saakka.
 • Kokemukset tuoreista suurten kaupunkien yleiskaavoista koottu raportiksi 4.1.2018
  Yleiskaavoittajien kokemukset tuoreista suurten kaupunkien kaavaprosesseista on koottu ympäristöministeriön julkaisuun. Yleiskaavoituksen uusimpia tuulia Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Helsingissä vuonna 2017 -julkaisussa (Ympäristöministeriön raportteja 2/2018) kirjoittajat arvioivat tehtyä työtä, pohtivat mitä prosesseissa opittiin ja mikä yleiskaavoituksen rooli on kaupunkien kehittämisessä.
Lisää tiedotteita