Tiedotteet 2018

Tiedotteet

RSS
 • Väestöltään vähenevien paikkakuntien vuokrataloyhteisöille esitetään parempia tukitoimia 18.10.2018
  Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen, jolla kehitettäisiin valtion tuella rahoitettuja ARA-asuntoja omistavien vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen taloudellisia tukitoimenpiteitä. Monilla paikkakunnilla vuokra-asuntojen kysyntä vähenee ja asuntoja jää tyhjilleen, kun väestö ja työpaikat siirtyvät kasvukeskuksiin.
 • Auta löytämään Suomen paras luontoteko 2017–2018 17.10.2018
  Parasta tekoa Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi etsitään jälleen. Auta löytämään henkilö, yhteisö tai yritys, joka on onnistunut turvaamaan suomalaisen luonnon elinvoimaisuutta ja ekosysteemipalvelujen toimivuutta vuosina 2017–2018. Ehdotuksia voi jättää 3.12.2018 asti.
 • Ilomantsin Valkeajärvelle merkittävä suojelualue 16.10.2018
  Ympäristöministeriö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja maanomistaja Tornator Oyj ovat sopineet yli 340 hehtaarin yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Ilomantsiin.
 • Vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa – muovitiekartta Suomelle 16.10.2018
  Suomelle muovitiekarttaa laatinut yhteistyöryhmä luovutti työnsä tulokset ministeri Tiilikaiselle. Muovitiekartta on ensiaskel kohti uutta, kestävää muovitaloutta. Siihen on koottu yli sadan ehdotuksen joukosta joukko keskeisiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.
 • Saimaalla jo lähes 400 norppaa, kannan kasvu saatu turvattua 15.10.2018
  Saimaannorppakanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2014, jolloin kannan kooksi arvioitiin noin 300 norppaa. Metsähallituksen arvion mukaan norppien talvikanta on kasvanut taas viime vuodesta 10–20 yksilöllä ja on nyt kooltaan 380–400 norppaa. Määrä on jo hyvin lähellä saimaannorpan suojelustrategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa vuodelle 2025 asetettua 400 yksilön välitavoitetta. Pitkäjänteinen suojelu ja paikallisväestön sille antama tuki ovat tuottaneet tulosta.
 • Arktisen neuvoston ympäristöministerikokous päättyi keskusteluihin yhteistyön jatkamisesta 12.10.2018
  Arktisten maiden ympäristöministerikokous Rovaniemellä 11.–12. lokakuuta päättyi keskusteluihin yhteistyöstä ilmastonmuutoksen hillinnässä, luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa sekä saastumisen ehkäisemisessä Arktisilla alueilla.
 • Komissio esitteli uuden biotalousstrategian kehittämään kestävää Eurooppaa 12.10.2018
  Euroopan komissio esitteli 11. lokakuuta päivitetyn strategian ja toimintasuunnitelman Euroopan yhteiskuntaa, ympäristöä ja taloutta palvelevan kestävän ja kiertotalouden keinoja hyödyntävän biotalouden kehittämiseksi. Uuden biotalousstrategian linjaukset tukevat hyvin Suomessa tehtyjä kansallisia strategiavalintoja ja toimenpiteitä.
 • Korvauksia rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista haettu aiempaa enemmän – menettelyn kehittäminen käynnissä 11.10.2018
  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat tänä vuonna maksaneet avustuksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2017 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 1 250 000 euroa. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna.
 • Suomi toivoi ympäristöneuvostosta kunnianhimoisempaa linjausta liikenteelle 10.10.2018
  ”Käytännön ilmastotoimissa ja Pariisin sopimuksen toimeenpanossa tulee edetä aiempaa nopeammin ja määrätietoisemmin. Suomi on valmis toimimaan kärkijoukoissa”, tiivisti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Tiilikainen osallistui EU:n ympäristöneuvoston kokoukseen Luxemburgissa tiistaina 9. lokakuuta. Kokouksesta saatiin linjaus henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästörajoille. Ministerit sopivat myös EU-maiden tavoitteista joulukuisissa ilmastoneuvotteluissa Puolan Ka
 • Liikenteen päästörajoitukset ja ilmastoneuvotteluihin valmistautuminen ympäristöneuvoston asialistalla 8.10.2018
  Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistuu EU:n ympäristöneuvoston kokoukseen Luxemburgissa tiistaina 9. lokakuuta. Kokouksessa on tarkoitus päättää autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästörajoista. Lisäksi ministerit linjaavat EU:n tärkeimmät tavoitteet joulukuussa Katowicessa pidettävään YK:n ilmastokokoukseen. Samoin ministerit linjaavat vuoden 2020 jälkeistä kansainvälistä biodiversiteettipolitiikkaa.
Lisää tiedotteita