Tiedotteet 2018

Tiedotteet

RSS
 • Natura 2000 -verkoston päivitys valmis 5.12.2018
  Valtioneuvosto on tehnyt tänään päätöksen Natura 2000 -verkoston täydentämisestä ja Natura-alueiden luonnontieteellisten tietojen päivittämisestä. Natura-verkostoa laajennetaan vedenalaisen meriluonnon kannalta arvokkailla alueilla. Samalla saimaannorppa lisätään Puruveden Natura-alueen suojeluperusteisiin.
 • Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa aletaan toteuttaa ja testata käyttäjien kanssa 3.12.2018
  Ympäristöministeriö ryhtyy toteuttamaan jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa yhteistyössä alustan ylläpidosta jatkossa vastaavan Motiva Oy:n ja alustatoimittajaksi valitun Solita Oy:n kanssa. Toteutukseen osallistuu myös tulevia käyttäjiä, ja alustaa testataan alkuvuodesta 2019 alueellisesti. Valtakunnallisesti alusta on määrä ottaa käyttöön huhtikuussa 2019.
 • Luonnon ja ihmisen hyvinvointi korostuivat tänään päättyvässä YK:n biodiversiteettikokouksessa 29.11.2018
  YK:n biodiversiteettikokous on päättymässä torstai-iltana Egyptin Sharm El-Sheikhissä. Kokouksen tärkein tavoite oli tehostaa toimia luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Neuvotteluja käytiin tiiviisti kahden viikon aikana yli 180 maan voimin.
 • Helsingin seudun MAL-sopimus edennyt tavoitteiden mukaisesti 29.11.2018
  Valtion ja Helsingin seudun kuntien kesäkuussa 2016 solmiman maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen väliseurannan mukaan seudun kehittyminen on edennyt positiivisesti niin asuntotuotannon, kaavoituksen kuin liikennehankkeiden saralla.
 • Hallitus esittää sähköistä asiointia ympäristö- ja vesilupien käsittelyyn 29.11.2018
  Ympäristö- ja vesilupia koskevat hakemusasiakirjat tulisi toimittaa jatkossa viranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti joko sähköpostilla tai asiointijärjestelmän kautta. Viranomaisten ja kuntien ylläpitämien ilmoitustaulujen sijasta hakukuulutukset, niihin liittyvät asiakirjat ja päätökset julkaistaisiin viranomaisen verkkosivuilla. Tavoitteena on mahdollisimman joutuisa ja tehokas asiointi.
 • Hallitus esittää sujuvampaa yhden luukun asiointia ympäristöön liittyvissä luvissa 29.11.2018
  Hallitus esittää uutta lakia, joka mahdollistaa eräiden ympäristöön liittyvien lupien käsittelyn yhtä aikaa. Yhden luukun mallissa lupa-asiakas voisi kerralla hakea sähköisesti yhdeltä asiointipisteeltä useiden eri viranomaisten lupia. Lupa-asioita koordinoiva viranomainen hoitaisi yhteydet muihin lupaviranomaisiin asiakkaan puolesta. Tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa lupaprosessia.
 • YK:n ilmastokokous Katowicessa käyntiin sunnuntaina 2.12. - Komission visio EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiasta julkaistiin tänään 28.11.2018
  YK:n ilmastosopimuksen osapuolet kokoontuvat Puolan Katowiceen 2.-14.12. neuvottelemaan vuonna 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen säännöistä. Tänään julkaistu Euroopan komission visio EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiasta avaa keskustelun kunnianhimon tason kirittämisestä.
 • Hallitus esittää jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa edistämään kiertotaloutta 22.11.2018
  Valtioneuvosto hyväksyi tänään hallituksen esityksen jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä tietoalustasta. Tietoalustalla ammattitoimijat voivat etsiä ja tarjota jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluja.
 • Hallitus esittää lakia tukemaan pilaantuneiden alueiden puhdistamista 22.11.2018
  Hallitus esittää uutta lakia, jonka perustella myönnettäisiin tukea pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen. Esityksen tavoitteena on vähentää haittaa tai vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Uuden lain mukainen tukijärjestelmä korvaisi nykyisen, vanhentuneeseen sääntelyyn perustuvan valtion jätehuoltotyöjärjestelmän.
 • Suomen autoala ja valtio tekivät ilmastosopimuksen 22.11.2018
  Autoala, liikenne- ja viestintäministeriö sekä ympäristöministeriö solmivat vapaaehtoisen ilmastosopimuksen 22.11.2018. Sopimuksella tähdätään liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tänään allekirjoitettu Green deal -sopimus on samalla osa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta.
Lisää tiedotteita