Tiilikainen: EU tarvitsee kunnianhimoisen pitkän aikavälin ilmastostrategian, tavoitteeksi nollapäästöt vuonna 2050

Tiedote 25.6.2018 klo 17.43

”EU:n on tavoiteltava nollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä ja 2030-tavoitteemme tulee olla tällä polulla. Tämän tulisi olla lähtökohtana EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategialle ja unionin valmistautumiselle Katowicen ilmastokokoukseen”, sanoi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen maanantaina Luxemburgissa.

EU:n ympäristöministerit kokoontuivat Luxemburgiin ympäristöneuvoston kokoukseen keskustelemaan muun muassa unionin ilmastopolitiikasta. Suomi yhdessä 14 muun EU-maan kanssa antoi kokouspäivänä julkilausuman kunnianhimoisemman EU:n ilmastopolitiikan puolesta. Sen mukaan EU:n on linjattava pitkän aikavälin politiikkaansa hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 1,5 asteen raportin pohjalta. Lisäksi EU:n on tarkasteltava vuodelle 2030 asetettuja kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteita eri sektoreilla jo saavutettuja vähennyksiä ja harkittava Pariisin sopimusta varten antamansa sitoumuksen päivittämistä jo vuonna 2020.

Euroopan komission on määrä antaa ehdotuksensa pitkän aikavälin ilmastostrategiaksi marraskuussa, hyvissä ajoin ennen joulukuista YK:n ilmastokokousta Puolan Katowicessa.

”EU:n on annettava vahva viesti siitä, että olemme valmiit kantamaan vastuumme ja johtamaan omalla esimerkillämme kansainvälistä ilmastotyötä”, Tiilikainen sanoi.

Suomi ajaa tiukkaa linjaa liikenteen päästöjen vähentämisessä

Ministerit keskustelivat kokouksessaan uusille autoille ja pakettiautoille asetettavista päästörajoista vuosille 2025 ja 2030. Suomi ajaa muiden kunnianhimoisten EU-jäsenmaiden kanssa tiukennuksia komission esitykseen.

”Meillä on päästökaupan ulkopuolisille aloille kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Siksi tiukat päästörajat autovalmistajille ovat välttämättömät. Mistä kuluttajat saavat vähäpäästöisiä autoja, ellei autotehtailta niitä edellytetä”, Tiilikainen summasi.

Heinäkuussa puheenjohtajana aloittava Itävalta tekee seuraavaksi päästörajoista kompromissiehdotuksen, ja ympäristöneuvoston yleisnäkemystä tavoitellaan lokakuun kokouksessa. Tavoitteena on saavuttaa sopu neuvoston, EU-parlamentin ja komission kesken tämän vuoden loppuun mennessä.

Kokouksessa keskusteltiin lisäksi juomavesidirektiivistä sekä aloitettiin EU:n komission kertakäyttömuoveja koskevan ehdotuksen käsittely.

”Kertakäyttömuoveja koskeva aloite on erittäin tarpeellinen. Ensisijaista on vähentää kertakäyttömuovien kulutusta ja estää muoviroskan päätyminen ympäristöön. Muovien kierrätystä on voimakkaasti lisättävä ja osin muoveja on korvattava kestävillä biopohjaisilla materiaaleilla. Tähän löytyy osaamista myös Suomesta.”

Lisätietoja:

Erityisavustaja Taru Savolainen, ympäristöministeriö, p. 040 535 8622, etunimi.sukunimi(at)ym.fi

Ylitarkastaja Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2089, etunimi.sukunimi(at)lvm.fi (autojen CO2-päästörajat)