Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja päästökattodirektiivin toimeenpanoon liittyvistä säännösmuutoksista

Tiedote 3.5.2018 klo 15.49

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ympäristönsuojelulakiin ja ympäristönsuojeluasetukseen tehtävistä muutoksista, joilla pannaan kansallisesti toimeen uuden päästökattodirektiivin vaatimukset.

Ehdotuksen mukaan ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin Suomelle kansalliset, porrastetut päästövähennysvelvoitteet vuosille 2020–2029 ja vuodesta 2030 alkaen. Velvoitteet koskevat rikkidioksididia, typenoksideita, ammoniakkia, pienhiukkasia sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä lukuun ottamatta metaania. Laissa säädettäisiin jatkossa myös velvoitteiden seurannan mahdollistavista päästöinventaarioista.

Ensimmäinen päästökattodirektiivi pantiin aikanaan toimeen pelkästään kansallisella ilmansuojeluohjelmalla. Uuden päästökattodirektiivin osalta tilanne on toinen, sillä sääntely on aikaisempaa yksityiskohtaisempaa ja mukana on myös joitain täysin uusia velvoitteita.

Velvoitteiden toteuttamiseksi laaditaan ympäristöministeriön johdolla uusi kansallinen ilmansuojeluohjelma. Lakiehdotus sisältää säännökset ohjelman sisällöstä, laatimismenettelystä ja päivittämisvelvollisuudesta. Ohjelman laatimista varten on jo perustettu laajapohjainen työryhmä.

Lisäksi laissa säädettäisiin myös päästövähennysvelvoitteisiin liittyvistä joustomahdollisuuksista sekä velvoitteiden vaikutusten seurantavastuista. Vastuut olisi jaettu Ely-keskusten, Syken, Luken, Ilmatieteen laitoksen ja ympäristöministeriön kesken ja seuranta kattaisi pintavedet, metsä- ja suomaat sekä otsonin kuormitusseurannan. Yksityiskohtaiset säännökset siitä, miten vaikutusten seuranta on järjestettävä, sisällytettäisiin ympäristönsuojeluasetukseen.

Lausuntoja voi antaa 25.5.2018 saakka osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Lisätiedot:

Lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, ympäristöministeriö, p. 0295 250 072, etunimi.sukunimi@ym.fi