Ympäristöministeriö valmistelee green deal -sopimusta öljyjätehuoltoon

Tiedote 5.6.2018 klo 8.58

Ympäristöministeriö valmistelee niin sanottua green deal -sopimusta öljyjätehuoltoon. Tuoreen raportin mukaan green deal on kolmesta tutkitusta vaihtoehdosta paras öljyjätehuollon järjestämiseksi.

Raportissa vertailtiin valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämistä, tuottajavastuuseen perustuvaa järjestelmää ja markkinaehtoiseen järjestelmään siirtymistä. Raportissa ehdotetaan, että öljyjätteen keräys- ja käsittely tapahtuisi markkinaehtoisesti. Ympäristöministeriö voisi solmia green deal -sopimuksen esimerkiksi öljyjätteiden kerääjiä ja voiteluöljyjen tuottajia edustavien yhdistysten kanssa. Kunta vastaisi edelleen asumisessa sekä kohtuullisesti maa- ja metsätaloudessa syntyvän öljyjätteen vastaanotosta.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä kestävän kehi­tyksen tavoitteiden edistämiseksi. Yksittäiset toimijat, kuten öljyjätteiden kerääjät, voivat liittyä sopimukseen tekemällä sitoumuksen. Green deal mahdollistaa öljyjätehuollosta sopimisen useamman toimijan kanssa niin, että viranomaisten hallinnollinen taakka kevenee.

Voiteluöljyjätteiden valtakunnallinen jätehuolto on perustunut ympäristöministeriön ja yhden öljyjätteen käsittelijän kanssa kilpailutuksen jälkeen tehtyyn sopimukseen. Ympäristöministeriö ei ole tehnyt uutta sopimusta vuoden 2017 lopussa päättyneen sopimuksen jälkeen. Järjestelmä on koettu monin tavoin toimivaksi mutta myös hallinnollisesti raskaaksi, ja siksi sen toimivuutta ja kehittämistarpeita on selvitetty

Valtakunnallisen öljyjätehuollon piiriin ovat kuuluneet pääasiassa yritystoiminnassa syntyneet käytetyt voite­luöljyt ja -valmisteet. Niitä on kerätty talteen vuosittain noin 30 000 tonnia.

Green deal -sopimuksen tavoitteena on edistää öljyjätteiden tehokasta keräystä ja kierrätystä.

Lisätietoja:

Asiantuntija Jenni Lehtonen, p. 0295 250 066, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, p. 0295 250 225, etunimi.sukunimi@ym.fi