Tiedotteet - tiedotteet

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Euroopan kestävän kehityksen verkosto koolla Helsingissä – ministeri Tiilikaiselta henkilökohtainen sitoumus

Euroopan kestävän kehityksen verkosto kokoontui Helsingissä torstaina ja perjantaina 20.–21.4. Paikalle oli saapunut asiantuntijoita 18 eri maasta vaihtamaan näkemyksiä globaalin kestävän kehityksen t...

21.4.2017
Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmat päivitetty

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ovat yhdessä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa päivittäneet toimialueidensa Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelmat.

12.4.2017
Suomi haluaa sujuvampaa EU-lainsäädäntöä rakennustuotteisiin

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi eteni EU:n tasolle Suomen tehtyä ehdotuksen EU:n rakennustuoteasetuksen muuttamisesta. Asetuksen ongelmat vaikeuttavat suomalaisten rakennusalan yrit...

10.4.2017
Ympäristövaikutusten arviointiselostus Nord Stream 2:sta valmistunut - kuuleminen alkaa

Itämerelle suunnitellaan uutta Venäjän ja Saksan välistä merenalaista maakaasuputkea, Nord Stream 2, jonka ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä o...

7.4.2017
Vanhusneuvostot haluavat vaikuttaa enemmän ikääntyneiden asumiseen ja elinympäristöön kunnissa

Kuntien vanhusneuvostot eivät pääse vaikuttamaan ikääntyneiden asioiden valmisteluun riittävän varhain. Tuoreen selvityksen mukaan vanhusneuvostoilta kysytään pääasiassa sosiaali- ja terveyspalveluist...

5.4.2017
Kolmas KIRA-digi -kokeiluhankehaku käynnistyy

KIRA-digi-hankkeen kolmas kokeiluhankehaku on avoinna 4.4.-4.5.2017. Haussa etsitään rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota edistäviä nopeita, konkreettisia ja innovatiivisia kokeiluja...

4.4.2017
Ministeri Tiilikainen: Trump ei voi yksin kaataa Pariisin sopimusta

Yhdysvaltain presidentti Trumpin tiistaina allekirjoittama energiantuotantoa koskeva asetus uhkaa vähentää USA:n panosta Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoon. Se ei kuitenkaan vaaranna sopimuksen ...

29.3.2017
Ministeri Tiilikainen Berliinissä: kiertotalous kestävän kehityksen kärkeen

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen edusti Suomea 28.3. Berliinissä YK:n Partnership for Action on Green Economy (PAGE) -ministerikonferenssissa. Useiden tapaamisten ohella ministeri to...

28.3.2017
Ministeri Tiilikainen esittelemään Suomen kiertotaloustoimia YK:n vihreän talouden konferenssiin Berliiniin

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen edustaa Suomea YK:n vihreän talouden ministerikonferenssissa Berliinissä 28.3.

27.3.2017
Ministeri Tiilikainen: ”Fluorihiilivietyjen käytön rajoittaminen merkittävä askel ilmastonmuutoksen torjunnalle”

Viime vuoden lokakuussa solmittu kansainvälinen sopimus ilmastoa lämmittävien fluorihiilivetyjen (HFC) käytön rajoittamisesta etenee kohti kansallista toimeenpanoa.

24.3.2017
Kärkihankerahoitusta yhdyskuntajätteen kierrätyksen kokeiluhankkeisiin

Ympäristöministeriö on myöntänyt 420 000 euroa neljälle kokeiluhankkeelle, joilla vauhditetaan yhdyskuntajätteiden kierrätystä. Hankerahoitus kuluu hallitusohjelman kärkihankkeeseen ”Kiertotalouden lä...

20.3.2017
Kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koskeva hallituksen esitys lausunnolle

Luonnos hallituksen esitykseksi kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen (3D) mahdollistamiseksi on lähetetty lausunnolle. Perinteinen kaksiulotteinen (2D) kiinteistö kuitenkin säilyisi pääsääntönä ja...

17.3.2017
Haja-asutuksen jätevesisääntelyn kohtuullistaminen voimaan huhtikuussa

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen, jolla haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi...

16.3.2017
Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista

Ympäristöministeriö sekä kiinteistö- ja rakennusala esittävät suosituksen toimintatavoista, joiden avulla rakennusten kosteusongelmia vähennetään olennaisesti. Uusiin toimintatapoihin sitoutuvat kaikk...

15.3.2017
Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta. Tavoitteena on vähentää vahinkoja, jotka johtuvat savupiippujen suunnittel...

13.3.2017
Uusi toimintaohjelma torjuu lajien uhanalaistumista

Tuore uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma luo pohjaa lajien uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi Suomessa. Ohjelman tavoitteena on yhdessä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa parant...

13.3.2017
Kiinteistö- ja rakentamisalaa digitalisoiville kokeiluhankkeille runsaat 520 000 euroa

KIRA-digi-hanke on myöntänyt toisella kokeiluhakukierroksella runsaat 520 000 euroa 19 kokeiluhankkeelle, jotka vauhdittavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Kokeiluilla halutaan muun mua...

13.3.2017
Kodin älyteknologia voisi auttaa ikääntynyttä – tarpeiden tunnistaminen puutteellista

Älyteknologian kehitys avaa paljon mahdollisuuksia tukea ikääntyneiden kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Teknologiayritykset eivät kuitenkaan tunne riittävän hyvin ikääntyneiden tarpeita ja...

9.3.2017
Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin j...

7.3.2017
Selvitys: Ympäristölupien käsittelyajat lyhentyneet vuonna 2015, mutta kehittämisen varaa löytyy edelleen

Vuonna 2015 aluehallintovirastojen käsittelemien ympäristölupien keskimääräisen käsittelyn kesto on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa sitten aluehallintovirastojen perustamisen vuonna 2010. Asia tu...

2.3.2017

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen