Tiedotteet - tiedotteet

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Ministeri Tiilikainen vierailulle Washingtoniin

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen vierailee Washingtonissa 18.-19.7. Vierailun aikana ministeri Tiilikainen tapaa mm. presidentti Trumpin hallinnon edustajia sekä demokraatti- ...

18.7.2018
YK:n kestävän kehityksen seurantakokous alkaa – Suomi nostaa keskusteluun arktisen yhteistyön

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi (HLPF) kokoontuu New Yorkissa 9.-18.7.2018. Vuosittainen foorumi arvioi edistystä maailmanlaajuisissa kestävän kehityksen tavoitteissa (Agend...

6.7.2018
Suomi Itämeren suojelukomission puheenjohtajaksi – Tavoitteena kunnianhimoinen ja toteutuskelpoinen Itämeren suojeluohjelma

Puheenjohtajuuskauden keskeisin tehtävä on Itämeren suojelun toimintaohjelman päivittäminen. Lisäksi laaditaan Itämeren alueen yhteinen ravinteidenkierrätysstrategia ja paneudutaan tarkemmin ilmastonm...

2.7.2018
Tuore selvitys: Orgaaninen jäte ei juuri päädy kaatopaikoille

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ansiosta yhdyskuntajätettä ja kierrätyskelpoista jätettä ei käytännössä enää viedä kaatopaikalle. Kielto on edistänyt uuden liiketoiminnan kehittymistä ja vähentä...

29.6.2018
Iäkkäämmät kantavat nuoria enemmän huolta luonnosta, ilmastonmuutos ja roskaantuminen suomalaisten mielestä suurimmat uhkatekijät

Yli 90 % suomalaisista pitää luontoa tärkeänä, kokee sen olevan osa kansallista identiteettiä ja uskoo luonnon lisäävän hyvinvointia ja terveyttä. Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeriön kesäkuussa te...

29.6.2018
KIRA-digin kokeiluhankkeet hakevat sijoittajia – Betoniluola-pitchaustapahtuman finalistit valittu

Yksitoista KIRA-digin kokeiluhanketta tavoittelee enkeli- ja pääomasijoittajien huomiota KIRA-digin sijoittajatapahtumassa 16. elokuuta. Ympäristöministeriön KIRA-digi vauhdittaa kiinteistö- ja rakent...

27.6.2018
Jätteiden sähköistä tietoalustaa koskeva lakiluonnos lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä tietoalustaa sekä kuntien toissijaista jätehuollon järjestämisvelvollisuutta...

27.6.2018
Hallitus esittää lupamenettelyä sujuvampaa uutta ilmoitusmenettelyä

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen, joka tuo uuden sujuvamman ilmoitusmenettelyn nykyisten lupa- ja rekisteröintimenettelyjen rinnalle.

27.6.2018
Lannan polttoa helpottavat lakiesitykset hyväksyttiin valtioneuvostossa

Valtioneuvosto hyväksyi tänään lakiesitykset, joilla helpotetaan tuotantoeläinten lannan käyttöä energiantuotannossa. Muutosten myötä lannan polttoon ei tarvita jätteenpolttolupaa korkeintaan 50 megaw...

27.6.2018
Tiilikainen: EU tarvitsee kunnianhimoisen pitkän aikavälin ilmastostrategian, tavoitteeksi nollapäästöt vuonna 2050

”EU:n on tavoiteltava nollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä ja 2030-tavoitteemme tulee olla tällä polulla. Tämän tulisi olla lähtökohtana EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategialle ja unionin valmistautu...

25.6.2018
Ministeri Tiilikainen EU:n ympäristöneuvostoon – Suomi vaatii tiukempia päästörajoja uusille autoille

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistuu EU:n ympäristöneuvoston kokoukseen Luxemburgissa maanantaina 25. kesäkuuta. Ministerit keskustelevat autojen ja pakettiautojen CO2-...

24.6.2018
Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä

Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji.

21.6.2018
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennusperintölain muutoksesta

Muutoksen tavoitteena sujuvoittaa ja nopeuttaa rakennussuojelupäätösten käsittelyä.

21.6.2018
Asuntorakentamisen korkotukilainojen tukiehdot paranevat

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla parannetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseen, hankintaan ja perusparantamiseen tarkoitettujen korkotukilainojen tukieht...

20.6.2018
Lausunnoille lakiluonnos, joka pyrkii ehkäisemään aravalainoitettujen vuokra- ja asumisoikeusyhteisöjen taloudellisia vaikeuksia

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla kehitettäisiin valtion tuella rahoitettuja vuokra- ja asumisoikeustaloja omistavien yhteisöjen t...

20.6.2018
Kuuleminen saimaannorpan lisäämisestä Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin käynnistyy

Nykyiset verkkokalastusrajoitukset riittävät, mahdolliset uudet rajoitukset tehdään vapaaehtoisin sopimuksin.

18.6.2018
Ympäristöministeriöltä asetukset PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien teknisistä vaatimuksista

Ympäristöministeriö on 14.6.2018 antanut asetukset rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista. Asetukset tulevat voim...

15.6.2018
MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua

Suurimpien kaupunkiseutujen kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ovat vauhdittaneet kuntien asuntotuotantoa ja kestävien liikennejärjestelmien kehittämistä. Täm...

15.6.2018
Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi

Valtioneuvosto päätti tänään asetusmuutoksesta, jolla korotetaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienitulois...

13.6.2018
Valtioneuvostolta periaatepäätös ympäristövahinkojen torjunnan strategiasta

Valtioneuvosto teki tänään periaatepäätöksen ympäristövahinkojen torjunnan kansallisesta strategiasta, jolla varaudutaan öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan ja torjunnan vaikutuksiin ...

13.6.2018

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen