Tiedotteet - tiedotteet

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Kärkihankerahoitusta yhdyskuntajätteen kierrätyksen kokeiluhankkeisiin

Ympäristöministeriö on myöntänyt 420 000 euroa neljälle kokeiluhankkeelle, joilla vauhditetaan yhdyskuntajätteiden kierrätystä. Hankerahoitus kuluu hallitusohjelman kärkihankkeeseen ”Kiertotalouden lä...

20.3.2017
Kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koskeva hallituksen esitys lausunnolle

Luonnos hallituksen esitykseksi kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen (3D) mahdollistamiseksi on lähetetty lausunnolle. Perinteinen kaksiulotteinen (2D) kiinteistö kuitenkin säilyisi pääsääntönä ja...

17.3.2017
Haja-asutuksen jätevesisääntelyn kohtuullistaminen voimaan huhtikuussa

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen, jolla haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi...

16.3.2017
Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista

Ympäristöministeriö sekä kiinteistö- ja rakennusala esittävät suosituksen toimintatavoista, joiden avulla rakennusten kosteusongelmia vähennetään olennaisesti. Uusiin toimintatapoihin sitoutuvat kaikk...

15.3.2017
Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta. Tavoitteena on vähentää vahinkoja, jotka johtuvat savupiippujen suunnittel...

13.3.2017
Uusi toimintaohjelma torjuu lajien uhanalaistumista

Tuore uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma luo pohjaa lajien uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi Suomessa. Ohjelman tavoitteena on yhdessä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa parant...

13.3.2017
Kiinteistö- ja rakentamisalaa digitalisoiville kokeiluhankkeille runsaat 520 000 euroa

KIRA-digi-hanke on myöntänyt toisella kokeiluhakukierroksella runsaat 520 000 euroa 19 kokeiluhankkeelle, jotka vauhdittavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Kokeiluilla halutaan muun mua...

13.3.2017
Kodin älyteknologia voisi auttaa ikääntynyttä – tarpeiden tunnistaminen puutteellista

Älyteknologian kehitys avaa paljon mahdollisuuksia tukea ikääntyneiden kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Teknologiayritykset eivät kuitenkaan tunne riittävän hyvin ikääntyneiden tarpeita ja...

9.3.2017
Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin j...

7.3.2017
Selvitys: Ympäristölupien käsittelyajat lyhentyneet vuonna 2015, mutta kehittämisen varaa löytyy edelleen

Vuonna 2015 aluehallintovirastojen käsittelemien ympäristölupien keskimääräisen käsittelyn kesto on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa sitten aluehallintovirastojen perustamisen vuonna 2010. Asia tu...

2.3.2017
Purkaa, hyödyntää vai myydä — vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki avattu

Ympäristöministeriö on avannut verkkopalveluunsa tietopankin, jossa kiinteistönomistajat ja korjaajat voivat hakea tietoa rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Tietopankki löytyy oso...

1.3.2017
EU:n ympäristöministerit sopuun päästökauppadirektiivin uudistamisesta

EU:n ympäristöministerit hyväksyivät 28.2. Brysselissä yleisnäkemyksen päästökauppadirektiivin uudistamisesta. Ympäristöneuvostossa Suomea edusti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, jo...

28.2.2017
Ministeri Tiilikainen Brysselissä: Ilmastonmuutos ratkaistaan kaupungeissa

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen johti tiistaina 27.2. Brysselissä kestävää kaupunkikehitystä koskevaa paneelikeskustelua Green Growth Summit -tapahtumassa. ”Selvästi yli puolet maap...

27.2.2017
METSO-ohjelma puolivälissä – suojelu etenee aikataulussa

Vuonna 2008 käynnistynyt metsien monimuotoisuutta turvaava vapaaehtoinen METSO-ohjelma on puolivälissä. Vuoteen 2025 asti jatkuva ohjelma on saavuttanut tähän mennessä vajaat kaksi kolmasosaa kokonais...

24.2.2017
Ministeri Tiilikainen ympäristöneuvostoon ja vihreän kasvun konferenssiin Brysseliin

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen edustaa Suomea EU:n ympäristöministerien kokouksessa Brysselissä tiistaina 28.2. Edeltävänä päivänä ministeri johtaa puhetta kansainvälisessä vihreän...

24.2.2017
ASO-lakiehdotus lausunnolle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta asumisoikeusasunnoista (ASO). Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuo...

23.2.2017
Kommentoi suuntaviivoja asuntorakentamisen pitkän korkotuen kehittämiseen

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja suuntaviivoista, joiden mukaisesti se aikoo uudistaa vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa koskevaa pitkää 40 vuoden korkotukimallia. Mallilla tuetaan kohtu...

23.2.2017
Ministeri Tiilikainen: Suomesta hiilineutraali yhteiskunta viimeistään vuonna 2045

Suomella on kaikki mahdollisuudet nousta ilmasto- ja energiapolitiikan mallimaaksi, arvioi maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Olemassa olevien ja uusien ratkaisujen hyödyntäminen kasv...

20.2.2017
Kerro miltä tulevaisuuden alueiden suunnittelu näyttää!

Ympäristöministeriö on avannut tänään maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla verkkoaivoriihen, jolla etsitään uusia ideoita alueidenkäytön suunnitteluun.

17.2.2017
Kevennyksiä ympäristölupiin – laitosluetteloon ehdotetaan muutoksia

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen ympäristönsuojelulain muuttamiseksi. Esityksen mukaan ympäristölupamenettelyä kevennettäisiin karsimalla kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimi...

16.2.2017

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen