Tiedotteet - tiedotteet

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Suomen yhdeksäs kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon

Suomi on saanut itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uuden kansallisen kaupunkipuiston Kuopioon. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka allekirjoitti puiston perustamispäätöksen ...

11.12.2017
Uusi asetus ohjaa jätteitä hyötykäyttöön maarakentamiseen

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, joka helpottaa jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa. "Asetus tukee kiertotaloutta. Monia elinkeinotoiminnan jätteitä otetaan hyötykäyttöön ja samalla sää...

7.12.2017
Ministeri Kimmo Tiilikainen YK:n ympäristökokouksen (UNEA) johtokunnan varapuheenjohtajaksi

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on valittu varapuheenjohtajaksi YK:n ympäristökokouksen (UNEA) johtokuntaan. Kymmenhenkinen johtokunta vastaa erityisesti korkean tason poliit...

7.12.2017
Helsingin seudun MAL-sopimus edennyt tavoitteiden mukaisesti

Valtion ja Helsingin seudun kuntien kesäkuussa 2016 solmiman maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen väliseurannan mukaan seudun kehittyminen on edennyt positiivisesti niin asuntotuotannon, ...

1.12.2017
Kokeilut ja julkiset hankinnat kiertotalouden toimenpideohjelman kärkenä

Juha Sipilän hallitus on asettanut tavoitteekseen nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi. Kärkinä ovat kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat, kiertotaloud...

30.11.2017
Rakennusten energiamuotokertoimet uudistettu

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla uudistetaan rakennusten energiamuotokertoimet. Asetus on osa lähes nollaenergiarakentamisen säädöspakettia.

30.11.2017
Suomi 100 -luontolahjana jo yli 600 hehtaaria valtion maita

Luontoarvoiltaan arvokas Kivarnäsin alue Kemiönsaaressa on nyt pysyvästi suojeltu. Kohde vahvistaa suojelua kapealla hemiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä.

30.11.2017
Ministeri Tiilikainen ehdolla YK:n ympäristökokouksen (UNEA) johtokuntaan

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on nimetty EU:n ja muiden länsimaiden ehdokkaaksi YK:n ympäristökokouksen (UNEA) johtokuntaan. Maanantaina alkavan ympäristökokouksen pääteema...

29.11.2017
Uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta vähentää tulkintoja ja yhdenmukaistaa turvallisuustasoa

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta tulee voimaan 1.1.2018 ja korvaa nykyisen määräyksen RakMK E1. Asetuksella muun muassa laajennetaan yksinkertaistetussa mitoituksessa puukerrostalojen käyttötar...

28.11.2017
Uusi asetus edellyttää rakennushankkeelta kosteudenhallintaselvitystä

Lupaa edellyttävälle rakennushankkeelle on laadittava kosteudenhallintaselvitys 1.1.2018 alkaen. Ympäristöministeriö hyväksyi asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tänään. Asetuksen ta...

24.11.2017
Uusi asetus rakennuksen ääniympäristöstä parantaa avotoimistojen ja oppimistilojen akustiikkaa

Ympäristöministeriö on tänään antanut rakennusten ääniympäristön suunnittelua ja toteutusta koskevan asetuksen. Ääniympäristön huomioiminen on aikaisempaa tärkeämpää, koska melualueiden läheisyyteen r...

24.11.2017
Kehittämisohjelma nosti esille ikääntyneiden asumistarpeet

Ennusteiden mukaan Suomessa on vuonna 2030 noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta asukasta. Tämä näkyy myös asumistarpeiden muutoksena. Ikääntyneiden nykyisiin ja tulevien asumistarpeisiin vastaaminen on...

24.11.2017
Pariisin ilmastosopimuksen säännöstön laatiminen eteni Bonnissa

YK:n ilmastokokous päättyi varhain lauantaina Saksan Bonnissa. Kokouksessa neuvoteltiin Pariisin sopimuksen toimeenpanon yksityiskohdista. Eteneminen neuvottelukysymyksissä oli epätasaista: Pariisin s...

18.11.2017
Suomi mukana perustamassa Irti hiilestä -liittoumaa Bonnin ilmastokokouksessa

Tiilikainen: Kivihiilen energiakäytön kieltävä lakiesitys annetaan ensi vuonna

16.11.2017
Arktinen ympäristöministerikokous ja biodiversiteettikongressi Rovaniemelle lokakuussa 2018

Suomi toimii isäntämaana arktiselle ympäristöministerikokoukselle sekä arktiselle biodiversiteettikongressille 9.-12.10.2018. Tapahtumat ovat osa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta 2017-2019.

15.11.2017
Uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuutta

Ympäristöministeriö on tänään antanut asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä käytön ja huollon puutteista ...

10.11.2017
EU:ssa syntyi sopu päästökauppadirektiivin uudistamisesta

EU:n jäsenmaat, komissio ja parlamentti pääsivät aamuyöllä 9.11. alustavaan sopuun EU:n päästökauppadirektiivin uudistamisesta. Uudistukset koskevat päästökaupan neljättä kautta (2021–2030). Keskeisiä...

9.11.2017
Ilmastokokous käyntiin Bonnissa maanantaina 6.11.

YK:n ilmastoneuvottelut jatkuvat Saksan Bonnissa 6.–17.11. Kokouksessa neuvotellaan vuonna 2015 solmitun Pariisin sopimuksen yksityiskohdista, eli säännöistä, jotka konkretisoivat sen, miten päästöist...

3.11.2017
Selvitys rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämisestä valmis

Korvausmenettelyä koskevan sääntelyn kehittäminen on tarpeen, koska rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa, eikä nykyinen sääntely vastaa perustuslain vaatim...

2.11.2017
Pohjois-Norjan tuulivoimalahanke käynnistää kuulemisen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Norja on ilmoittanut Suomelle tuulivoimahankkeen ja siihen liittyvän voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) käynnistymisestä Pohjois-Norjassa. Suomen viranomaisilla, asuk...

1.11.2017

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen