EU:lle vahvempi rooli luonnon monimuotoisuuden tiedetyössä

Uutinen 17.3.2017 klo 18.58

Hallitustenvälisen biodiversiteettiä ja ekosyystemipalveluita koskevan tieteen ja politiikan IPBES-paneelin (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) viides täysistunto päättyi viime viikon lopulla Saksan Bonnissa. Kokouksen keskeiseksi teemaksi nousi rahoitus.

Juuri huoli rahoituksesta varjosti täysistuntoa. Budjettivajeen vuoksi kaikkia paneelin ensimmäiselle ohjelmakaudelle (2014–2018) suunniteltuja arvioita ei näillä näkymin voida toteuttaa ensimmäisen ohjelmakauden aikana, vaan ne siirtyvät seuraavalle ohjelmakaudelle, jonka suunnittelu aloitettiin Bonnissa.

IPBES-paneelin rahoitus perustuu sen jäsenten vapaaehtoisiin maksuihin. Paneelin 126 jäsenmaasta vain 22 maata, Suomi mukaan lukien, on tähän mennessä osallistunut ohjelman rahoittamiseen.

”Pidän valitettavana sitä, että tarvittavaa rahoitusta ei ole saatu koottua kasaan. Kyse ei ole valtavista summista, sillä vuositasolla IPBES:in budjetti on alle 10 miljoonaa euroa. Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden tila heikkenee ja poliittisen päätöksenteon tueksi tarvitaan kiireesti tieteellistä tietoa. On huolestuttavaa, ettei näin iso joukko, johon kuuluu Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Saksan ja Britannian kaltaisia suuria maita, saa mobilisoitua varoja IPBES:in tärkeään työhön”, Suomen valtuuskuntaa Bonnissa johtanut ympäristöministeriön ylitarkastaja Suvi Borgström toteaa.

Tulevan rahoituksen kannalta täysistunnossa tehtiin kuitenkin tärkeä päätös, jossa hyväksyttiin EU:n laajempi osallistuminen paneelin toimintaan. Päätöksen myötä EU voi jatkossa osallistua paneelin työn rahoittamiseen.

Täysistunnossa hyväksyttiin myös luonnonvaraisten lajien kestävää käyttöä koskeva arviointisuunnitelma, alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen tiedon hyödyntämistä koskeva suunnitelma sekä paneelin työn tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioimista koskeva suunnitelma. Seuraava IPBES-täysistunto järjestetään maaliskuussa 2018 Kolumbiassa.

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Suvi Borgström, Suomen IPBES-valtuuskunnan johtaja, ympäristöministeriö, p. 0295 525 03 42, etunimi.sukunimi@ym.fi