KIRA-digin viimeinen kokeiluhankehaku keräsi 74 hakemusta

Uutinen 9.4.2018 klo 10.16

Rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistävän KIRA-digi -hankkeen eilen 5.4.2018 päättynyt kuudes ja viimeinen kokeiluhaku keräsi yhteensä 74 hakemusta. Hakemusten kokonaisbudjetti on lähes 7 miljoonaa euroa, josta haetun tuen osuus on 2,8 miljoonaa euroa. Rahoitusta tavoittelevista hakijaorganisaatioista 58 on yrityksiä ja 16 kaupunkeja, yhdistyksiä tai yliopistoja.

”Viimeinen hakukierros keräsi pienoisen loppukirin hakemusten määrässä. Yllättävän moni on havahtunut kokeilurahoitusmahdollisuuteen vasta nyt kun KIRA-digi hankkeena kääntyy jo loppusuoralle. Kysyntää myös jatkolle olisi, ja toivottavasti pääsemmekin jossain muodossa jatkamaan,” sanoo KIRA-digin digipäällikkö Teemu Lehtinen.

Aiemmilla viidellä hakukierroksella kokeiluja on rahoitettu yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla, ja tällä hakukierroksella jaettavissa on jopa miljoona euroa. Tuettavien hankkeiden valinnat ja hankekohtaiset tukipäätökset on tarkoitus tehdä huhtikuun loppuun mennessä.

KIRA-digi on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta, ja sen tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä kehittää lainsäädäntöä alan digitalisaatiota tukevaksi. KIRA-digissä kiinteistö- ja rakentamisalan yritykset, viranomaiset ja muut yhteisöt kehittävät yhdessä toimialan digitalisaatiota tavoitteenaan avoin ja yhteen toimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

Lisää aiheesta

Lisätiedot

Digipäällikkö Teemu Lehtinen, Rakennustietosäätiö RTS, p. 040 456 6108, etunimi.sukunimi@kiradigi.fi
Erityisasiantuntija Minna Perähuhta, ympäristöministeriö, p. 0295 250 223, minna.perahuhta@ym.fi

KIRA-digi-hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö. Hankkeessa ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.