Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Uutinen 13.4.2017 klo 14.47

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten ernegiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään 11.5. ympäristöministeriön kirjaamoon.