Lausuntopyyntö selvityksistä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista

Uutinen 18.4.2017 klo 14.17

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja selvityksistä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) 8.6.2017 mennessä.