Lausuntopyyntö valtakunnallisen jätesuunnitelman luonnoksesta vuoteen 2023

Uutinen 13.6.2017 klo 12.56

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtakunnallisen jätesuunnitelman luonnoksesta (Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023). Lausuntoja ja mielipiteitä voi antaa 20.8.2017 asti lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma on kuuden vuoden välein tehtävä suunnitelma Suomen jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteista ja toimenpiteistä. Kierrätyksestä kiertotalouteen -  valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan vuoteen 2023 on valittu neljä painopistealuetta: rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä yhdyskuntajätteet.

Lausuntopyyntö lausuntopalvelu.fi –sivustolla muodostuu useasta osasta (jätesuunnitelman tavoitetila, jätehuollon kapasiteettitarve, jätesuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet sekä suunnitelman vaikutukset ja seuranta). Valmistelun kannalta on toivottavaa, että vastaajat keskittyvät erityisesti heitä tai edustamaansa tahoa koskeviin aiheisiin. Lisäksi lausuntopyynnössä on yleinen osio, jossa voi kommentoida suunnitelmaa kokonaisuudessaan tai antaa muita yleisiä kommentteja ja ehdotuksia. Lausunnot käsitellään syksyn aikana ja otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan suunnitelman viimeistelyssä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sirje Stén, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi
erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi