Miltä näyttää luonnos alueidenkäytön suunnittelun suuntaviivoiksi?

Uutinen 8.11.2017 klo 11.36

Ympäristöministeriö on avannut tänään verkkoaivoriihen, jolla houkutellaan esiin näkemyksiä luonnoksesta alueidenkäytön suunnittelun suuntaviivojen uudistamisesta. Aivoriihi on avoinna 29.11. saakka.

Tavoitteena on tuoda keskusteluun näkemyksiä siitä, miten suunnittelujärjestelmää pitäisi uudistaa, jotta se vastaisi tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tarkoituksena on tukea maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua ja vauhdittaa siitä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Palaute ja ideat otetaan huomioon suuntaviivojen jatkovalmistelussa.

Tavoitteena on, että maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta koskeva lakivalmistelu käynnistetään ensi vuoden aikana. Uudistettu lainsäädäntö olisi valmis ensi vuosikymmenen alkupuolella.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Antti Irjala, p. 295 250 102, etunimi.sukunimi@ym.fi

Rakennusneuvos Matti Vatilo, p. 0295 250 311, etunimi.sukunimi@ym.fi