Palaute peruslinjauksista ja alustava lakiluonnos esillä yhden luukun lakihankkeen ohjausryhmässä

Uutinen 7.9.2017 klo 13.59
Hallituksen kärkihanke

Yhden luukun lakihankkeen ohjausryhmä kuuli kokouksessaan 6.9. hallitusneuvos Satu Sundbergin esittelyn lausuntopalautteesta, jota oli saatu loppukeväällä lainsäädäntöhankkeen peruslinjauksista. Lupamenettelyjen ajallista yhteensovitusta pidettiin yleisesti ottaen hyvänä etenemistapana. Yksittäisinä asioina esiin nousivat eri viranomaisten roolit ja se, kuinka laajalti ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tulisi sovittaa yhteen lupaprosessiin.

Kokouksessa käytiin läpi alustava lakiluonnos lupamenettelyjen yhteensovittamisesta. Päälinjat saivat myönteisen vastaanoton, mutta yksityiskohtien hiomiseen tuli runsaasti evästystä.

Lisäksi saatiin väliaikatietoa lakihanketta tukevasta vaikutusten arvioinnista, jota tekevät Suomen ympäristökeskus ja Itä-Suomen yliopisto. Valmis selvitys vaikutusten arvioinnista on esillä seuraavassa kokouksessa 1. marraskuuta.

Ohjausryhmä kokoontuu syyskaudella vielä kaksi kertaa, ja tähtäimessä on saada luonnos hallituksen esitykseksi lausuntokierrokselle tammikuussa.

Lisätietoja: 
Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi
Hallitusneuvos Satu Sundberg, p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@ym.fi