Raportti: Kulttuuriympäristöt lisäävät maakuntien elinvoimaa ja hyvinvointia

Uutinen 7.5.2018 klo 13.12
Tie Hankoniemellä
© Kuva: Riku Lumiaro, ympäristöhallinnon kuvapankki

Ympäristöministeriön hankkeessa tunnistettiin kuusi kulttuuriympäristöihin liittyvää voimavaratekijää, jotka voivat vauhdittaa maakuntien myönteistä kehitystä.

Vuosina 2017–2018 toteutetun ”Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla” -hankkeen tavoitteena oli määritellä kulttuuriympäristöihin liittyviä kehittämisehdotuksia käynnissä olevan maakuntauudistuksen tueksi. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n toteuttaman hankkeen havainnot perustuvat muun muassa kyselytutkimukseen, haastatteluihin ja työpajoihin.

”Hankkeen tuloksista käy ilmi, että ihmiset kokevat kulttuuriympäristöt merkittävinä identiteetin rakennusosina. Niihin liittyy potentiaalia alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamisessa. Kulttuuriympäristöjen tulisikin olla keskeinen osa tulevien maakuntien työkalupakkia”, sanoo ympäristöneuvos Tuija Mikkonen ympäristöministeriöstä.

Kulttuuriympäristöistä huolehtiminen synnyttää myös brändiarvoa, joka taitavasti valjastettuna lisää alueen houkuttelevuutta niin asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin näkökulmasta. Kulttuuriympäristöihin liittyvä hyvinvointi nähdään laajana fyysisenä, psyykkisenä ja visuaalisena elementtinä, joka tuo ihmiselle hyvänolontunnetta.

”Paikallisuuden korostaminen ja oman asuinympäristön arvostuksen nousu aktivoivat kansalaisia toimimaan viihtyisämmän elinympäristön puolesta. Kun maakunnalla on selkeä yhteinen tahtotila ja tavoitteet kulttuuriympäristöjen vaalimiseen, myös asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden on helpompi ymmärtää niiden arvo”, Mikkonen sanoo.

Hankkeessa tunnistettiin kuusi kulttuuriympäristöihin liittyvää maakuntien voimavaratekijää: elinvoima, hyvinvointi, osaaminen ja asiantuntijuus, paikalliset toimijat ja asukkaat, kulttuuriympäristötieto sekä yhteistyö.

Näiden täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että kulttuuriympäristöasioiden hoito ymmärretään osaksi muita maakunnan tehtäviä ja kriittisenä menestystekijänä koko maakuntauudistukselle. Onnistuminen edellyttää myös kulttuuriympäristöä koskevien resurssien ja asiantuntemuksen varmistamista.

Hankkeen konkreettiset suositukset liittyvät muun muassa kulttuuriympäristöjen rooliin koko maakunnan päätöksentekoa läpileikkaavana teemana, kulttuuriympäristön yhteistyöryhmiin sekä maakuntiin nimettävien kulttuuriympäristövastaavien tarpeeseen.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, p. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ym.fi