Tarjouspyyntö: Selvitys kemikaalivarastojen lupamenettelystä, teollisuusjätevesisopimuksen merkityksestä ja asianosaisuudesta

Uutinen 17.3.2017 klo 14.28

Ympäristöministeriö pyytää tarjousta selvityksestä kemikaalivarastojen lupamenettelystä, teollisuusjätevesisopimuksen merkityksestä ja asianosaisuudesta. Tarjous tulee toimittaa 25.4.2017 klo 16:15 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus tarjouspyyntöasiakirjoineen sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi (HILMA).