Tuki kansalaisjärjestöille kansainvälisiin ympäristökokouksiin osallistumiseksi

Uutinen 6.3.2018 klo 8.13

Ympäristöministeriö ja ulkoministeriö myöntävät suomalaisille kansalaisjärjestöille tukea, jotta järjestöt voivat osallistua keskeisimpien ympäristösopimusten, kuten biodiversiteetti-, ilmasto- ja kemikaalisopimusten osapuolikokouksiin. Tuki kattaa osan järjestön edustajan matkustuskuluista.

Hakuedellytykset

Tukea hakevan suomalaisen kansalaisjärjestön on oltava Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon yhteisö (rekisteröity yhdistys tai säätiö). Järjestön, joka hakee tukea ensimmäistä kertaa, on liitettävä hakemukseensa jäljennös yhdistyksen tai säätiön rekisteriotteesta. Hakemuksessa on ilmoitettava myös järjestön jäsenmäärä.

Hakuohjeet

Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa selvitetään lyhyesti, mikä kansainvälinen kokous on kyseessä, kokoukseen osallistuvan järjestön edustajan nimi, ammatillinen tausta tai asiantuntijuus sekä lyhyet perustelut kokoukseen osallistumiselle.

Hakemuksia koordinoi kansainvälisten ja EU-asiain yksikön ylitarkastaja Leena Voutilainen ympäristöministeriössä. Hakemukset toimitetaan 29.3.2018 mennessä mielellään sähköpostitse (leena.voutilainen@ym.fi) tai postitse osoitteeseen: Ympäristöministeriö, Kansainvälisten ja EU-asian yksikkö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.

Tuen maksaminen

Tukea matkustuskuluihin maksetaan matkalippujen (lentoliput tai muut vastaavat) sekä majoituskulujen korvaamiseen edullisimman tarjolla olevan vaihtoehdon mukaisesti. Edustajille ei makseta päivärahaa eikä muita kuluja, kuten esimerkiksi matka- tai matkatavaravakuutusta taikka passi- ja viisumikuluja. Tuen enimmäismäärä on 2 500 euroa. Tuki maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen matkalaskun ja raportin perusteella. Matkaraportti ja kuitit toimitetaan ympäristöministeriölle/ulkoministeriölle matkan päättymisen jälkeen, viimeistään kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.

Raportointi

Tukea saanut järjestö toimittaa ympäristöministeriölle/ulkoministeriölle matkaraportin, jossa kerrotaan kokouksen keskeisimmät tulokset ja järjestön edustajan havainnot. Lisäksi raportissa voidaan arvioida kokouksen vaikutuksia ja sen mahdollisesti aiheuttamia jatkotoimenpiteitä sekä järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia kyseessä olevassa kansainvälisessä prosessissa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Leena Voutilainen, etunimi.sukunimi@ym.fi